Sera Etkisi Nedir? Nasıl Oluşur? Sera Etkisine Neden Olan Gazlar

Sera etkisi, atmosfer içerisinde bulunan metan, su buharı ve karbondioksit gibi gazların güneş ışınları etkisiyle ısınıp dünyanın ısısının artırması olayına denilmektedir. İnsanlara güneşin nasıl ısıttığı sorulduğunda birçok kişi güneşten gelen ışınların insanların üzerine gelmesi sonucunda ısınmanın meydana geldiğini düşünmektedir ancak durum gerçekte böyle değildir.

Güneşten gelen ışınlar dünyaya ve bulutlara yansır. Bulutlara ve dünyaya yansıyan ışınlar daha sonra dünya ve bulutlar aracılığıyla dışa doğru yansıtılır. Yaşanan bu durumda atmosfer içerisinde bulunan metan karbondioksit ve su buharı gibi gazların ısısının artmasına neden olur. Sera gazları adı verilen bu gazlar dünyanın da ısınmasını sağlarlar. Bilim dünyasında yaşanmış olan bu duruma sera etkisi denilmektedir.

Yukarıda anlattıklarımızı kısaca özetlemek gerekirse güneşten gelen ışınları yeryüzünün ve bulutların yansıttığını, daha sonra bu yansıma sonucunda atmosfer içerisinde yer alan su buharı, metan ve karbondioksit gibi gazların ısındığını söyleyebiliriz. Sera etkisi adı verilen bu olay ısınmanın son zamanlarda aşırı derecede olmasından dolayı küresel ısınma olayının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sera gazları içerisinde yer alan karbondioksit ısı tutma özelliği en yüksek olan sera gazlarından birisidir. Bu nedenden dolayı küresel ısınmanın önüne geçebilmek adına özellikle karbondioksit salınımı engellenmeye çalışılmaktadır.

Sera etkisi bir yandan küresel ısınmanın oluşmasına neden olsa da dünya üzerinde yer alan yaşamsal faaliyetlerin düzgün bir şekilde devam etmesini de sağlamaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi dünyanın büyük bölümü sulardan oluşmaktadır. Sera etkisi ile birlikte atmosferde ısınma meydana geldiğinden dolayı okyanusların, denizlerin, gölleri ve akarsuların gerekli ısıyı alarak donmadıkları bilinmektedir. Buzul bir dünyanın olmamasındaki temel neden bu nedenlerden dolayı sera etkisi olarak gösterilebilir.

Sera Etkisi Nasıl Oluşur?

İnsanların bilinçsiz bir şekilde fosil yakıt kullanması atmosfer içerisindeki sera gazı oranlarının artmasına neden olmaktadır. Fabrika bacalarından çıkan karbondioksit gazı küresel ısınmaya neden olan bir gaz türü olup sera etkisinin artmasına neden olur. Ayrıca insanlar tarafından ormanların tahrip ediliyor olması havadaki karbondioksitin sürekli olarak artmasına neden olur.

Bu durumun önüne geçilmeyecek olunursa dünyanın sistematik bir şekilde işlemesini sağlayan sera etkisinin küresel ısınmayı olanca hızıyla tetiklemesi ve dünyanın yaşanmaz bir hale gelmesine neden olacağı düşünülüyor.

sera etkisi

İnsanlar küresel ısınmadan neden bu kadar çok korkuyor diyecek olursanız küresel ısınma olanca hızıyla devam edecek olursa ilk öncelikle dünya üzerinde yer alan buzullar erimeye başlayacaktır. Buzulların erimesi sonucunda denizlerin ve okyanusların su seviyeleri artacağından dolayı birçok yaşam alanının sular altında kalacağı bilinmektedir.

Küresel ısınma beraberinde iklim değişikliğini de getirdiğinden dolayı bu durumdan en çok tarımsal faaliyetler etkilenecektir. Küresel ısınmanın olanca hızıyla devam etmesi halinde insanların özellikle bitkisel gıda temin etmekte zorlanacağı düşünülüyor. Sera etkisinin neden olduğu küresel ısınmayı engellemek adına ülkeler çeşitli tedbirler almaya çalışsa da maalesef özellikle karbondioksit salınımı olanca hızıyla devam ettiğinden dolayı sera etkisinin olumsuz etkilerinden kurtulabilmek şu an mümkün değildir. Tabi ki sera etkisine sadece karbondioksit gazı neden olmamaktadır. Gelin diğer gazların da neler olduğunu öğrenelim.

Sera Etkisine Neden Olan Gazlar

Sera etkisine neden olan gazlar

Bazı gaz türleri bir araya gelerek sera etkisinin oluşmasına neden olur. Bu da doğal olarak küresel ısınmanın yaşanmasına neden olmaktadır. Sera etkisini ortadan kaldırmak için bu gazların neler olduğunu bilinmesi gerekmektedir. Bu yüzden ilgili gazların neler olduğunu ele almaya çalışacağız.

Sera etkisine neden olan gazlar

Karbondioksit Gazı (CO2): Sera gazları içerisinde en etkili gaz olan karbondioksit, endüstriyel tesislerin artmasıyla birlikte hava içerisinde daha fazla yer almaya başladı. Sera etkisinin yaklaşık olarak %82’lik kısmının karbondioksit kaynaklı olarak oluştuğu tespit edilmiştir. Bu gazın salınımını azaltmak adına fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.

Karbon Monoksit Gazı (MO): Fosil yakıtların zengin bir şekilde yakılmaması sonucunda atmosfere karbon monoksit gazı yayılır. Zehirleyici etkisi en yüksek olan gazla arasında yer alır.

Diazotoksit Gazı (NO2): Son yıllarda atmosferdeki hava içerisinde en fazla artış gösteren gazların başında diazotoksit gazı yer almaktadır. Sera etkisinin oluşmasına büyük etkiye sahiptir. Kimya sanayisi nedeniyle artış gösterdiği biliniyor.

Metan Gazı (CH4): Kısa süre içerisinde atmosferdeki oranı hızla artan metan gazı, karbondioksit gazından sonra sera etkisini en çok hızlandıran gazdır. Bu gaz da aynı şekilde endüstriyel tesislerin yeterli oranda filtreleme yapmamasından dolayı artış göstermektedir. Atık maddelerin toprağa gömülmesi bu gazın oluşmasında etkili olmuştur.

Ozon Gazı (O3): Ozon gazı atmosferle uzay arasında yer alır ve bir tabaka oluşturur. Bu tabaka dünya ısısının belirli düzeyde kalmasını sağlar. Dünyanın yaşanabilir hale gelmesinde ozon gazlarının etkisi yüksektir. Gaz miktarlarında meydana gelen değişimler nedeniyle ozon gazı tabakası delindi ve bu da küresel ısınma etkilerinin daha fazla hissedilmesine neden oldu.

Halokarbon Gazları: Deodorant, sinek ilacı ve parfüm gibi ürünler yüksek oranda halokarbon gazı ihtiva eder. Halokarbon gazlarının ozon tabakasını inceltici yönde etkisi vardır. Ozon tabakası koruyucu görev üstlendiği için bu tabakada meydana gelen incelmeler dünya yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Sera Etkisinin Sonuçları

  • Kuzey ve güney kutuplarında yer alan buzulların erimesi
  • Dünya üzerinde yer alan deniz ve okyanusların su seviyesinin artması
  • Su seviye aratışına paralel olarak heyelanların yaşanması
  • İklim değişikliği etkisiyle sel, taşkın ve kasırga gibi doğal olayların artması
  • İlkbahara erken, son bahara geç girilmesi
  • Kışların kısa, yazların uzun geçmesi
  • Belirli bir bölgeye adapte olan ayvanların yok olması
  • İnsanlar üstünde çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkması

Dünyanın yok olmasına bir şey sebep olacaksa bu kesinlikle sera etkisi olacaktır. Tehlikenin boyutu bilinse de filtreleme sistemlerine ek ödenek ayırmak istemeyen ülkeler etkinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. İnsanları bilinçlendiremezsek bu yok oluş olanca hızıyla devam edecektir.

Yorum yapın