Sı döngüsü

Su döngüsü, belirli aşamaları olan bir doğa olayıdır. Su döngüsü nasıl oluşur derseniz, yeryüzü sularının atmosfere karışıp tekrardan dünyaya geri dönmesidir diyebiliriz.

Su, her canlı formu için önemli bir maddedir. Canlılar yaşam sürmek için suya gereksinim duyar. Bu yüzden canlılar var olduğundan beri sürekli olarak su tüketilmektedir. Bu durum akıllara bunca tüketime rağmen suyun neden bitmediği sorusunu getiriyor. Sürekli olarak su tüketilmesine rağmen suyun bitmemesinin temel gerekçesi su döngüsüdür.

Su döngüsü; okyanus, deniz, göl, ırmak ve dere gibi akarsu rezervlerinde yer alan suyun, atmosfere karışıp tekrardan dünyaya geri dönmesi şeklinde tanımlanır. Su döngüsü süreci kendi içerisinde çeşitli aşamalardan meydana gelir. Yapılan tanımlama temel düzeyde olsa da su döngüsünde birçok kimyasal ve fiziksel olay gerçekleşir.

Bu makalede sizlere su döngüsü aşamaları tüm detaylarıyla verilecek. Bu sayede herkesin su döngüsü nasıl oluşur konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmasını hedefliyoruz.

Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü nedir

Su döngüsü, yeryüzünde yer alan suların çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylar sonrasında atmosfere karışıp tekrardan su formunda dünyaya geri dönmesi olayıdır. Su döngüsü sayesinde yeryüzünde yer alan sular tüketilmesi rağmen yok olmaz. Tekrardan su olarak kullanılmaya devam eder.

Su döngüsü aşamaları yoğunlaşma, yağış, toprağa geçiş, yüzeysel akıntı ve buharlaşmadır. Dünyadaki su döngüsü yoğunlaşma ve buharlaşma şeklinde gerçekleşmektedir.

Su Döngüsü Nasıl Oluşur?

Su döngüsü nasıl olur şeması
Su döngüsü nasıl olur şeması

Dünyada yer alan su rezervlerindeki sular sıcaklığın etkisiyle buharlaşır. Buharlaşan su yapısal form değiştirerek gaz haline gelir. Oluşan su buharı gökyüzüne yükselir ve bulutlarda birikmeye başlar. Bulutlarda çeşitli hava olaylarından dolayı soğuma olur. Bu soğuma sonrasında bulutlarda biriken su buharı su formuna geçerek dünyaya geri döner.

Bulutlarda meydana gelen soğuma orta düzeydeyse yağmur şeklinde geri dönüş olur. Su, bulutlardaki soğuma düzeyi yüksekse kar ya da dolu şeklinde dünyaya geri dönmektedir.

Suyun bu şekilde hareket etmesi su döngüsünün meydana geliş şeklidir. Bu sayede su hiç tükenmemekte ve sürekli olarak tekrar kullanılmaktadır.

Su döngüsü, basit fiziksel ve kimyasal olaylar zinciri olarak görülebilir. Ancak döngünün iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için su döngüsü aşamaları iyi bilinmelidir. Suyun gaz formuna geçip bulutlarda birikmesi ve sonrasında katılaşarak dünyaya geri dönmesi hangi aşamalardan oluşuyor gelin öğrenelim.

Su Döngüsü Aşamaları Nelerdir?

Su döngüsü aşamaları

Canlılığın devamı sürekli olarak su kaynakları bulmaya bağlıdır. Dünyadaki içilebilir su rezervi miktarı her geçen gün azaldığı için canlılar bir yok oluş sürecine girmiştir. Su tamamen yok olduğu zaman canlılar da yok olacaktır. Bu yok oluşa dur demek için su döngüsünün kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi gerekir.

Su döngüsü belirli aşamalardan oluşur. Su döngüsünün tamamlanabilmesi için bu aşamaların sekteye uğramadan gerçekleşmesi gerekir. Şimdi maddeler halinde su döngüsü aşamalarını ele alalım.

Su döngüsü aşamaları maddeler halinde

1. Yoğunlaşma: su buharının soğuk hava etkisiyle sıvı ya da katı forma geçmesi yoğunlaşma olarak tanımlanır. Kimya alanında bu durum kondansasyon olayı olarak bilinir. Su döngüsünde yoğunlaşma bulutlarda meydana gelir. Bulutlarda yer alan su buharı soğuk havanın etkisiyle katı ya da sıvı forma geçer.

2. Yağış: bulutlarda yoğunlaşan su buharı dolu, kar veya yağmur formunda yeryüzüne doğru hareket etmeye başlar. Bu durum yağış olarak nitelendirilir. Havanın soğukluk derecesi yapış tipini belirler. Yağış tipinin su döngüsünü engelleyici etkisi yoktur. Su döngüsü için önemli olan tek şey yağışın meydana gelmesidir.

3. Yer Altı Sularına Karışma: Yağışla birlikte yeryüzüne ulaşan su toprağın geçirgenliğine göre yer altı suların karışır. Eğitim ve toprak geçirgenliği yeraltına karışın su miktarını etkilemektedir.

4. Yüzeysel Akıntılarla Su Kaynaklarına Geçiş: Toprağın tutabileceği su miktarı belirli düzeydedir. Toprak suya doyunca suyu ememez. Bu durumda yüzeysel akıntılar oluşmaya başlar. Toprağın ememediği su yüzeysel akıntılarla okyanus, dere, deniz, ırmak gibi su kaynaklarına taşınır.

5. Buharlaşma: hava sıcaklığı artınca yeryüzünde yer alan su rezervlerinde buharlaşma olur. Su buharlaşmayla gaz formuna geçer ve bulutlara doğru yükselerek bulutlarda birikir. Böylelikle su döngüsü kendisine tekrarlamak üzere gerçekleşmeye başlar.

Dünya var olduğu günden beri su döngüsü kusursuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Buna rağmen ime su rezervi her geçen gün azalmaktadır. Bu durumun temel sebebi insanın doğayı kirletmesidir. Hava, su, çevre kirliliği gibi etkiler içilebilir su kaynak sayısının azalmasına neden olmaktadır.

Su döngüsünde bir aksama olmasa da temiz su azaldığı için canlılar susuzlukla karşı karşıya kalabilir. Dünyada canlılar için önemli olan başka döngüler de vardır. Karbon döngüsü nasıl olur makalesinde canlı yaşamı için önemli olan bu döngü de ele alınmıştır. Ayrıca azot döngüsü nasıl gerçekleşir makalesini de incelemenizi tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here