Sürtünme Kuvvetinin Yararları ve Zararları Nelerdir

Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri özellikle fizik alanında çalışmalar yapan kişilerin derinlemesine inceledikleri konular arasında yer almaktadır. Sürtünme kuvvetinin zararları ve yararları üzerinde çeşitli çalışmaların yapılmasındaki temel gaye sürtünme kuvvetinin direkt olarak iş yapabilme oranı üzerinde etkili olmasıdır. Bu kuvvet ne kadar aza indirgenirse iş yapabilme derecesi o denli artış göstermektedir.

Sürtünme kuvveti, mevcut harekete karşı oluşan ve kısmi olarak yapılan hareketi engelleyen kuvvete verilen isimdir. Halk arasında bu kuvvet direnç kuvveti olarak da isimlendirilmektedir. Birçok alanda bu kuvvetin üst kısımda da bahsettiğimiz gibi zararları varsa da bazı alanlarda sürtünme kuvvetinin yararları da tespit edilmiştir. Şimdi sizlere ne tür yararları ve zararları olduğu hakkında maddeler halinde bilgi vereceğiz.

sürtünme kuvveti

Sürtünme Kuvvetinin Yararları

 • Sürtünme kuvveti, mekanik ufalanmayı sağlayan dış faktördür. Kayalar arasında meydana gelen sürtünme, bir süre sonra kayaların ufalanmasına neden olur. Bu dolaylı olarak sürtünme kuvvetinin toprak oluşumunda etkili olduğunu ifade eder.
 • Sürtünme kuvveti, akarsularda akmakta olan suların denge halinde akmasını sağlar. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı, akarsular kilometrelerce hızda akardı.
 • Hareket halinde olan cisimlere ters etki yaparak durmalarını sağlayan şey sürtünme kuvvetidir. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı, hareket eden hiçbir şey duramazdı.
 • Sürtünme kuvveti, tüm cisimlerin serbest uzayda sabit kalabilmesini sağlar. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı hiçbir şey yerinde sabit kalamazdı. Örneğin evinizde yer alan bir koltuğa dokunduğunuz zaman hiç durmayacak şekilde hareket ederdi.
 • Sürtünme kuvveti hareket etmemizi dahi sağlamaktadır. İstediğimiz zaman durup istediğimiz zaman yürümeye başlamamız sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır.
 • Sürtünme kuvveti olmasaydı kar, yağmur ve rüzgar gibi doğa olayları hepimizin ölümüne neden olabilirdi. Örneğin yağan yağmur gökyüzünden düşerken ivme kazanır ve vücudumuza bir kurşun gibi saplanabilirdi.
 • Uzaydan atmosferi geçerek dünyaya giren göktaşları, sürtünme kuvvetinin etkisiyle atmosferi girdiği zaman yanarak yok olmaktadır. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı göktaşları dünyamızı yok edebilirdi.
 • Kuşların ve uçakların uçabilmesi sürtünme kuvveti sayesindedir. Bu kuvvet olmasaydı ne kuşlar ne de uçaklar kesinlikle uçamazdı.

Sürtünme Kuvvetinin Zararları

 • Hareketin oluşması için öncelikli olarak sürtünme kuvvetinin yenilmesi gerekmektedir. Bu durum hareket oluşumunu zorlaştırıcı etkiye sahiptir. Kısacası sürtünme kuvveti hareket için yüksek orada güç harcanmasına neden olur.
 • Cisimlerde meydana gelen aşınma sürtünme kuvveti etkisiyle olur. Bu durum sürtünme kuvvetine bağlı olarak cisimlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden olabilmektedir.
 • İnsan vücudunda yer alan kemikler, hareket halindeyken eklem bölgelerinde birbirine sürtünür. Bu sürtünme, sürtünme kuvveti olarak tanımlanabilir. Zaman içerisinde meydana gelen sürtünmeler kemiklerin aşınıp ortopedik rahatsızlıkların oluşmasına neden olabilir.
 • Motorlu taşırlarda yüksek hıza ulaşmak için sürtünme kuvvetine ters bir güç oluşturulması gerekmektedir. Bu yüzden yüksek hızlara ulaşmak için motorun daha fazla yakıta ihtiyacı vardır. Sürtünme kuvveti bu etkisiyle yakıt tüketimini artırıcı etkiye sahiptir.
 • Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremler, sürtünme kuvveti etkisiyle meydana gelir. Bu etkisinden dolayı sürtünme kuvvetinin deprem oluşmasına neden olduğunu, dolaylı yoldan birçok insanın ölmesine sebep olduğunu söyleyebiliriz.

Sürtünme kuvvetinin yararları ve zararları detaylı bir şekilde incelendiğinde yararlarının zararlardan daha çok olduğu gözlemlenebilir. Bu kuvvet olmasaydı eğer dünyada yaşam olmayacağına emin olabilirsiniz.

Yorum yapın