sürtünme kuvveti

Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri özellikle fizik alanında çalışmalar yapan kişilerin derinlemesine inceledikleri konular arasında yer almaktadır. Sürtünme kuvvetinin zararları ve yararları üzerinde çeşitli çalışmaların yapılmasındaki temel gaye sürtünme kuvvetinin direkt olarak iş yapabilme oranı üzerinde etkili olmasıdır. Bu kuvvet ne kadar aza indirgenirse iş yapabilme derecesi o denli artış göstermektedir.

Sürtünme kuvveti, mevcut harekete karşı oluşan ve kısmi olarak yapılan hareketi engelleyen kuvvete verilen isimdir. Halk arasında bu kuvvet direnç kuvveti olarak da isimlendirilmektedir. Birçok alanda bu kuvvetin üst kısımda da bahsettiğimiz gibi zararları varsa da bazı alanlarda sürtünme kuvvetinin yararları da tespit edilmiştir. Şimdi sizlere ne tür yararları ve zararları olduğu hakkında maddeler halinde bilgi vereceğiz.

Sürtünme Kuvvetinin Yararları

• Kayalar arasında meydana gelen sürtünme kuvveti zaman içerisinde kayaların aşınmasını ve doğal olarak toprak oluşumunu sağlamaktadır. Bilim dünyasında bu durum mekanik ufalanma olarak da tanımlanmaktadır.

• Nehirlerin akış hızlarını dengeler. Bu kuvvetin olmaması durumunda nehirler kilometrelerce değerde bir hızla akardı ve bu durum suların kullanılamaz hale gelmesine neden olurdu.

• Hareket halinde olan cisimlerin istenildiği durumda harekete karşı ters bir kuvvet oluşturarak durmalarını sağlar.

• Cisimlerin sabit bir konumda kalabilmelerini sağlar. Eğer bu sürtünme kuvveti olmasaydı evinizde yer alan cisimlere dokunmanız durumunda dahi konumları basit bir şekilde değişirdi.

• Hareket halinde olan tüm canlıların sabit kalmalarını ve istedikleri zaman hareket haline geçmelerini sağlamaktadır. Bu kuvvet olmasaydı insanlar hiçbir şekilde yürüyemezdi.
sürtünme kuvveti• Doğa olayları arasında yer alan rüzgar, yağmur ve kar gibi olaylar sürtünme kuvveti olmasaydı insanların canını alabilirdi. Büyük bir ivme kazanan yağmur canlıların vücuduna değdi anda bir kurşun etkisi oluşturarak canlıların ölmesine neden olabilirdi. Sürtünme kuvveti bu zerreciklerin hızını azaltarak öldürücü etkilerinin ortadan kalmasını sağlamaktadır.

• Sürtünme kuvveti olmasaydı dünya dümdüz olurdu. Ayrıca uzaydan dünyaya giriş yapan gök taşları hızları giderek artacağından dünyanın tamamen yok olmasına neden olurdu. Sürtünme kuvveti sayesinde göktaşları atmosfere giriş yaptığı anda yanmaya başladığından olumsuz etkileri ortadan kalkmaktadır.

• Sürtünme kuvveti olmasaydı eğer hiçbir canlı uçamazdı. Örneğin kuşun kanatları ve hava arasında sürtünme kuvveti meydana geldiğinden canlılar uçabilmektedir. Bu durum ulaşım araçlarından birisi olan uçaklar içinde geçerlidir.

Sürtünme Kuvvetinin Zararları

• Sürtünme kuvveti hareketin oluşmasını zorlaştırır. Bu durum da hareket için yüklü miktarda güç sarf edilmesine neden olur.

• Sürtünme kuvveti cisimlerin zaman içerisinde aşınarak zarar görmelerine neden olur.

• Özellikle insan vücudunda yer alan eklem kemikleri zaman içerisinde sürtünme kuvvetinin etkisiyle aşınır. Bu durumda çeşitli ortopedik rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olur.

• Sürtünme kuvveti harekete karşı ters bir kuvvet olduğundan motorlu taşıtlar yüksek hızlara ulaşabilmek için daha fazla yakıt tüketir. Ayrıca hareketin oluşması için öncelikle sürtünme kuvvetinin yenilmesi yani sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvetin oluşturulması gerekmektedir.

• Deprem, heyelan ve çığ gibi doğa olayları sürünme kuvvetinin etkisiyle yerleşim yerlerinin yok olmasına neden olmaktadır. Sürtünme kuvveti olmasaydı eğer deprem gibi doğa olayları meydana gelmezdi.

Sürtünme kuvvetinin yararları ve zararları detaylı bir şekilde incelendiğinde yararların zararlardan daha çok olduğu gözlemlenebilir. Bu kuvvet olmasaydı eğer dünyada yaşam olmayacağına emin olabilirsiniz. Yaptığınız incelemeler sonucunda bu kuvvet hakkında daha farklı veriler elde edenleriniz varsa bunları bizlerle paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here