süveyş kanalı

Süveyş kanalının tarihi ve özellikleri ticaret yollarının derinlemesine bir şekilde değişmesinde etkili olmuştur. Akdeniz ve Kızıldeniz’in Süveyş kanalı yapılmadan önce bir bağlantısı yoktu. Süveyş kanalı devreye sokularak bu iki deniz arasında bir bağlantı sağlandı. Coğrafi keşifler sonrasında İpek ve Baharat yollarının önemi kalmamıştı ancak Süveyş kanalı açılınca İpek ve Baharat yolları tekrardan eski popülaritesini yakalamayı başardı. Osmanlı Devleti zamanında yer alan Sokullu Mehmet Paşa bu kanalı açmak için sayıda girişimde bulunmuş olsa da maalesef hayalini gerçekleştiremeden hayata gözlerini yummuştur. Süveyş kanalının açılması 1869 senesinde gelindiğinde Ferdinand ve Lesseps adında olan iki mühendisin girişimiyle olmuştur.

168 kilometre uzunluğa sahip olan bu kanal derinlemesine yapılan mühendislik çalışmaları sonrasında yapılmıştır. Derinliği yaklaşık olarak 12 metre civarındadır ve genişliğinin 130 metre civarında olduğu bilinmektedir. Bu mesafeler bir geminin rahatlıkla geçebilmesi için yeterlidir ancak aşırı derecede büyük olan gemilerin geçişleri riskli bulunduğundan dolayı çok büyük gemilerin kanaldan geçişine sınırlama getirilmiştir. 1951 yılına gelindiğinde dünya ticaretine açılan Süveyş kanalı günümüzün en önemli su yollarından birisi olmaya devam ediyor.

Süveyş kanalı tarihi ve özellikleri

Süveyş kanalı fikri ilk defa milattan önce firavun tarafından ortaya atılmıştır. Kızıldeniz ile Nil deltası açılacak bir kanal aracılığıyla bağlanmak istenmiştir. Bu kanal milattan önce 500’lü yıllarda Pers lideri olan Darius tarafından tamamlanmıştır. Daha sonraki yıllarda restorasyon çalışmaları yapılmış olsa da ülkeye yapılan işgaller nedeniyle bu kanal terk edilmiştir. Bölgeye Mısırlı Araplar hakim olduktan sonra milattan sonra 7. yüzyılda Süveyş kanalı tekrardan inşa edilmiş ve bu sayede Mekke ticaret merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Zaman içerisinde bu kanalı korumak adına hiçbir çalışma yapılmadığından dolayı kanal kullanılamaz hale ulaşmıştır.

18. yüzyıla gelindiğinde dünyanın önemli isimlerinden birisi olan Napolyon, ülkesindeki bilim adamlarına Akdeniz ile Kızıldeniz’i bağlamak için proje hazırlamalarını istemiş ancak bilim insanları sular arasında yükseklik farkı olduğunu söyleyerek bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Aradan zaman geçtikten sonra bu projenin yapılabilir düzeyde olduğu kanıtlanmış olsa da aradan uzun zaman geçtiği için proje askıya alınmıştır. Yaşanan bu durumlar üzerine Said Paşadan destek alan mühendis Ferdinand ve Lesseps 25 Nisan 1859 tarihinde Süveyş kanalının inşaatına başlamıştır. Yaklaşık olarak 11 yıl geçtikten sonra Süveyş kanalı ticarete açılmıştır. Zaman içerisinde gemiler yan yana geçmekte zorlandığından dolayı sürekli olarak kanalı genişletme çalışmaları yapılmıştır. Süveyş kanalı trafiğe ne zaman açılmıştır diyecek olursanız bu kanalın 17 Kasım 1869 tarihinde trafiğe açıldığını söyleyebiliriz.

süveyş kanalı

Zaman içerisinde İngiliz ve Fransızların himayesine giren Süveyş kanalı zaman zaman birçok devletin karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Yapılan Ankara Antlaşması sonucunda antlaşmayı imzalayan devletlerin geçişine izin verilmiştir. Günümüzde Mısır’a bağlı bir yer olan Süveyş kanalı ülkeler arasında çeşitli sıkıntılar yaşandığı zaman tekrardan ticarete kapatılmaktadır. Bu yüzden Süveyş kanalını Mısır hükümetinin bir koz olarak kullandığını söylemek mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here