türkçe

Türkçe dünya genelinde en çok konuşulan dillerden birisidir. Türkçenin yayıldığı coğrafyalar incelendiğinde yaklaşık olarak 15 ülke içerisinde Türkçenin konuşulduğu görülmektedir. Türkçenin özellikleri her ülkede farklıdır. Durumun böyle olmasındaki temel neden aslında konuşulan Türkçelerde lehçe farkının yer alıyor olmasıdır. Türkçenin özellikleri genel olarak aynı olsa da Türkçenin yayıldığı coğrafyalar incelendiğinde konuşulan diller birçoğumuza yabancı gelmektedir. Bu nedenden dolayı Türkçe konuşulsa dahi birçoğumuz Türkçe biliyor olsak da konuşulanlardan pek bir şey anlamamaktayız. Her ne kadar lehçe farkı olsa da konuşulan ve Türkçe olarak kabul edilen dillerin tamamının temel olarak aynı olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden sizlere Türkçenin özellikleri hakkında genel bir bilgilendirme yapmamızda sakınca yoktur.

Birçok Türk lider Türkçenin ana temel altında birleştirilip 15 devlet içerisinde konuşulan bu Türkçeyi aynı hale getirmek istese de maalesef böyle bir şey henüz gerçekleştirilememektedir. İnsanlar birbirlerini kolay bir şekilde anladıklarında aynı soydan geldiğini de anlayacak ve bu sayede büyük bir Türk devleti kurulacaktır. İşte düşman milletler bunun oluşmasından korktuğundan dolayı konuşulan Türkçeyi değiştirmek adına mücadele vermektedir.

Türkçenin Yayıldığı Coğrafyalar

Dünya genelinde Türkçe konuşulan coğrafyalar incelendiğinde karşımıza Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Suriye, Irak, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İsviçre, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç, Avustralya, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Özbekistan ve Ukrayna gibi devletler çıkmaktadır. Bu devletlerde yaygın bir şekilde Türkçenin konuşuluyor olmasındaki temel neden şüphesiz zaman içerisinde gerçekleşen göçler nedeniyle ilgili yerlerde çok sayıda Türkün bulunuyor olmasıdır.

Türkçenin Özellikleri

• Ülkemiz sınırları içerisinde konuşulan Türkçeyi incelediğimizde dilimiz içerisinde uzun ünlülerin kullanılmadığını görmekteyiz.

• Kelime olarak dilimizi incelediğimizde O ve Ö harflerinin sadece kelimelerin ilk hecelerinde yer aldığını görüyoruz. Eğer bu harfler diğer hecelerde de yer alıyorsa bu kelimenin Türkçe bir kelime olmadığını, dilimize sonradan girdiğini söylemek mümkündür.

• Hiçbir Türkçe kelime içerisinde J sesi yer almaz. Ayrıca C, G, L, M, N, R, V, J, F harfleri yansıma olan kelimeler dışında hiçbir kelimede baş sırada bulunmamaktadır.

• B, C, D, G harfleri çeşitli istisnalar dışında hiçbir zaman kelimelerin son kısmında bulunmamaktadır. Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana gelmez. İki ünlünün sadece bazı birleşik kelimelerde yan yana geldiği bilinmektedir.

• Türkçede yer alan kelimeler kök olarak incelendiğinde iki ünsüzün yan yana yer almadığını görebilirsiniz. Yani kelime köklerinde her zaman tek ünlünün yer aldığını söyleyebiliriz.

• Türkçe kelimelerin başında aynı şekilde çift ünsüz yan yana yer almamaktadır. Aynı şekilde kelime sonlarında da çift ünsüz yan yana bulunmaz.

• Türkçe kelimeler ses uyumuna göre ortay açıkmış olan kelimelerdir. Bir kelime içerisinde eğer ses uyumu yer almıyorsa bu kelimenin Türkçe bir kelime olmadığını söylemek mümkündür.

türkçe

Eğer Türk dilini yok etmek adına düşmanlar mücadele etmeseydi bugün Türkçemiz dünya genelinde en çok konuşulan diller sıralamasında baş sırada yer alırdı. Ayrıca Türkler ele geçirdikleri yerlerde yaşam süren kişilere Türkçe konuşmaları konusunda baskı yapmamış bir devlettir. Zamanında insanları asimile etmek adına baskı yapılsaydı Türkçe bugün daha fazla konuşulan bir dil olarak karşımıza çıkabilirdi. Türkler tarih boyunca çeşitli alfabe kullanmış bir millettir. Türk alfabeleri bağlantısından hangi alfabelerin kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here