türkiye nüfus özellikleri

Türkiye, nüfusu en hızlı artan ülkeler sıralamasında baş sırada bulunmaktadır. Yapılan son nüfus sayımına göre ülke genelinde yaklaşık olarak 80 milyon insanın yaşadığı tespit edilmiştir. Bu da Türkiye nüfusunun özellikleri nelerdir sorusunun sıklıkla sorulmasına neden olmaktadır. Özellikle bölgeler arasındaki yaşamsal faaliyetlerin farklı olması nüfusun özelliklerini farklılaşmasına neden olmaktadır. Türkiye nüfusunun özellikleri nelerdir konusunda vermiş olduğumuz bilgilere göz attıktan sonra gerçekten de çeşitli farklılıkların yer aldığını gözlemleyebilirsiniz. Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri üzerinde de elimizden geldiğince daha fazla durmaya çalışacağız. Yapısal özelliklerden kastımız cinsiyet yapısı, eğitim yapısı ve yaş yapısı gibi şeylerdir. Ayrıca bu bölümde eğitim durumu da detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Türkiye nüfusunun özellikleri nelerdir denildiği zaman özellikle nüfus artışı üzerinde daha fazla durulur çünkü Türkiye nüfus artışı en yüksek olan ülkelerden birisidir. Bu da genç nüfusun birçok ülkeye oranla fazla olmasına neden olmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki genç nüfus ile yaşlı nüfus kıyaslanacak olursa genç nüfusun daha fazla olduğunu söylememiz mümkündür. Gelişmiş ülke profiline ulaşıldığı zaman genç nüfus ile yaşlı nüfus yaklaşık olarak birbirine yakın olacaktır. Yani bir ülkede yaşam süren insanların yaşlarına göre bir sınıflandırma yapıldığında yaşlılar ve gençler birbirine yakın olursa bu durum gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Türkiye nüfusunun özellikleri adı altında sizlere genç nüfusun fazla olduğunu söylemiştik. Genç nüfusun fazla olması aktif nüfusun fazla olması anlamına gelmektedir. Aktif nüfustan kastımız çalışabilecek nüfus sayısıdır. Her ne kadar çalışabilecek nüfus sayısı fazla olsa da istihdam alanları yetersiz olduğundan dolayı Türkiye’de işsizlik oranı bir hayli fazladır. Nüfus fazlalaştıkça verilen hizmetler de sekteye uğramaktadır. Özellikle sağlık ve eğitim alanında ciddi sorunların yaşanmaya devam ettiğini söylemek mümkündür. İnsanlar istihdam sıkıntısı yaşadığından dolayı Türkiye nüfusunun büyük bölümü tarım sektöründe yer almayı tercih ediyor. Çalışma şartlarının yetersiz olmasından dolayı ortalama yaşam süresi birçok ülkeye göre azdır. Eğer yaşam alanlarında iyileştirmeler yapılacak olursa yaşam süresinin de aynı şekilde artacağı düşünülmektedir.

İnsanlar ekonomik gelir elde edebilmek adına sürekli olarak göç etmektedir. Kırsal kesimden kente hızlı bir göç hareketi olduğundan dolayı kırsal kesimde yaşam süren kadın sayısı erkek sayısına oranla daha fazladır. Sürekli olarak göç alan bölgelerden birisi olan Marmara bölgesi özellikle son zamanlarda yaşanılan iç göç hareketi nedeniyle nüfusu en hızlı artan bölgelerimizden birisi haline gelmiştir. Aynı şekilde Karadeniz bölgesi istihdam alanlarının azlığı nedeniyle en fazla göç veren bölgeler arasında bulunmaktadır. İnsanlar daha iyi bir yaşam sürebilmek için kırsal kesimden kente göç etmektedir. Bu da kentsel nüfusun kırsal nüfusa oranla daha fazla olmasına neden olmaktadır.

Ülke nüfusunun yüksek olması her zaman fakirliğin olacağı anlamına gelmez. Eğer ülkenin nüfusunu yapısal nitelikli hale getirilecek olursa ülke nüfusu ne kadar çok olursa olsun eğitimli insan sayısı fazla olacağından dolayı zenginlik ve kalkınma beraberinde gelecektir. Ülke genelinde yer alan gençler eğitime ne kadar fazla teşvik edilirse gelişim o oranda hızlanacaktır. Bu yüzden ülkelerin kalkınmak için kesinlikle genç nüfusu eğitime teşvik etmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki genç nüfus oranı fazla olduğu için özellikle Türkiye cumhuriyeti yetkilileri Türkiye nüfusunun özellikleri konusunda iyileştirmeler yapabilmek adına genç nüfusu eğitime daha fazla teşvik etmek zorundadır.

türkiye nüfus özellikleri

Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri ele alındığında erkek sayısının kız sayısına oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Bu fazlalığın %5 civarında olduğu yapılan nüfus sayımları sonucunda tespit edilmiştir. Yaş yapısı üzerine konuşmamız gerekirse genç yaşta olan bireylerin yaşı ilerlemiş olan bireylere oranla daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar genç nüfus fazla olsa da eğitim durumu bir hayli düşüktür. Eğitim durumu her gecen gün artıyor olsa da gelişmiş olan dünya ülkelerine oranla hala geride kaldığımızı söyleyebiliriz. Doğum ve ölümler üzerinde kıyaslama yapıldığında doğum oranının ölüm oranına oranla daha fazla olduğu da söylenebilir. Türkiye nüfusunun özellikleri nelerdir denildiği zaman söylenebileceklerin neredeyse tamamı bu şekildedir. Zaman içerisinde ülke nüfusunun yapısal özellikleri değişime uğrayınca sizlere güncel bilgiler aktarılmaya devam edecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here