Türkiye’de Kullanılan Enerji Kaynakları

Enerji kaynakları, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede referans olabilecek bir parametredir. Türkiye’de kullanılan enerji kaynakları özellikle bu konuda analiz yapacak olan kişiler tarafından merak ediliyor. Sizlerinde bildiği gibi enerji kaynakları ciddi ekonomik gelir sağlayan şeylerdir. Bu nedenden dolayı enerji üretim kapasitesi yüksek olan ülkeler dünyanın en gelişmiş ülkeleri içerisinde yer almaktadır. Türkiye enerji bakımından zengin bir ülke olsa da işletme yetersizliği nedeniyle Türkiye’de kullanılan enerji kaynakları sınırlıdır. Önümüzdeki yıllar içerisinde enerji tesislerine yapılan yatırımlar artacak olursa, Türkiye’de kullanılan enerji kaynakları aynı oranda artış gösterecektir. Bu da ülke ekonomisinin kalkınması için atılacak olan büyük bir adımdır.

Enerji kaynakları kendi içerisinde sınıflandırıldığında yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak karşımıza çıkar. Yenilenemeyen enerji kaynakları dünya genelinde en çok kullanılan enerji kaynaklarıdır ancak bu enerji kaynakları ciddi anlamda çevresel problemler oluşmasına neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilerinden dolayı birçok ülke yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmaya devam ediyor. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları bakımından bir hayli zengindir. Gerekli yatırımlar yapılacak olursa ülkedeki tüm enerji gereksiniminin güneş, su, rüzgâr ve jeotermal gibi enerjilerden sağlanabileceği bilinmektedir.

Türkiye’de Kullanılan Enerji Kaynakları

Türkiye’de kullanılan enerji kaynakları bir hayli fazladır. Makalemizin devamında sizlere yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının tamamını sunduk. İlerleyen zaman içerisinde yeni enerji kaynakları keşfedilecek olursa bu enerji kaynaklarının da neler olduklarını kısa özet halinde sunmaya devam edeceğiz.

Taşkömürü: Ülkemizde çok Zonguldak ve çevresinde çıkan taşkömürü ülke ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde değildir. Bu nedenden dolayı taş kömürünün büyük bölümü komşu ülkelerden alınmaktadır. Zonguldak ve çevresinde çıkarılan taş kömürünün kalori değeri ciddi anlamda yüksek olduğundan dolayı ilgili kömürler özellikle demir çelik sanayisinde demir hammaddesini eritme için kullanılır.

Linyit: Taş kömürüne oranla kalori değeri düşük olsa da ülkemizde bol miktarda çıkarıldığından dolayı çok sayıda termik santral ilgili kömürü yakıt olarak kullanmaktadır. İlgili kömür türü kalorisi yüksek ve kalorisi düşük olmak üzere kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Kalori değeri düşük olan kömürler konutların ısıtılmasında yaygın bir şekilde kullanılır. Özellikle artan doğalgaz fiyatları insanları bu kömürü kullanmaya teşvik etmektedir. Başta Soma ve Tunçbilek olmak üzere ülkemizin neredeyse her yerinde ilgili kömür türü çıkarılmaktadır. İhtiyaç fazlası olan kömürler ise komşu ülkelere satılarak ciddi bir ekonomik kapı oluşturulmuştur.

enerji kaynakları

Su Gücü: Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğundan dolayı su sıkıntısı olmayan ülkeler arasında yer almaktadır. Akarsular bakımından da zengin bir ülke olduğumuzdan ötürü hidroelektrik enerjisi adı verilen su enerjisinden ciddi anlamda yararlanmaktayız. Engebeli alanlarda yer alan akarsuların enerji potansiyelleri daha yüksek olduğu için özellikle doğu bölgelerimizde yer alan akarsular üzerine çok sayıda baraj yapılmıştır. Yapılan bu barajlardan ülkemizin ihtiyacı olan düzeyde elektrik üretimi yapılmaktadır. Bazı zamanlar üretilen elektrik ülke ihtiyacının üzerine çıktığından dolayı üretim fazlası olan elektrik komşu ülkelere satılmaktadır. Satılan bu elektrik sayesinde ülke ekonomimizi rahatlatacak bir gelir kapısı oluşturulmuştur.

Doğalgaz: Doğalgaz ülkemizde en çok kullanılan ancak ülke sınırlarımız içerisinde en az çıkarılan yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır. Doğalgazın bu denli popüler bir yakıt türü olmasının en büyük nedeni çevreyi kirletmeyen bir özelliğinin olmasıdır. Ülkemizde Trakya, Mardin ve Siirt illerinde çıkarılan doğalgaz ihtiyacı karşılamadığından dolayı Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden doğalgaz alımı yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Rusya en çok doğalgaz alımı yaptığımız ülkeler sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.

Petrol: Türkiye, komşuları petrol zengini olan bir ülke olmasına rağmen ülkemizde çok az miktarda petrol çıkarılmaktadır. Bu durumun temel sebebi ülkemiz sınırları içerisinde yer alan petrol yataklarının aşırı derecede derinde bulunmasıdır. İlerleyen yıllarda derinde yer alan petrolü çıkarmak için bir teknoloji geliştirilecek olunursa ülkemizde petrol zengini olan ülkeler arasına girecektir. Petrole sahip olan ülkelerin diğer dünya ülkelerine kafa tutmaya başlamasından dolayı üretici firmalar yakıt olarak petrolü kullanmak yerine elektrik enerjisine geçiş yapmaya başladı. Elektrikle çalışan motorların teknolojik açıdan üst düzeylere çıkması durumunda petrole olan bağımlılık son bulacak ve bu nedenden dolayı petrolün değersiz bir enerji türü haline geleceği düşünülüyor.

Güneş Enerjisi: Güneş enerjisi, son zamanların en popüler yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir. Özellikle güney bölgelerimizde yılın neredeyse her günü yeterli düzeyde güneş ışığı alındığından dolayı enerji yatırımcısı olan firmalar güneş enerjisine yatırım yapmaya başlamış durumda. Akdeniz bölgesinde yakın zaman içerisinde kurulmuş olan güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapan tesisler üretmiş oldukları elektriği yurt içinde satmaya başladılar. İstenilen verimsel düzeye ulaşıldığında tüm ülke elektriğinin güneş enerjisinden elde edilmesi beklenmektedir. Bu nedenden dolayı güneş geleceğin enerjisi olarak görülüyor.

Jeotermal Enerji: Jeotermal enerji bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Türkiye, ülke genelinde yer alan jeotermal enerji kaynaklarını elektrik üretiminde ve ısınma gibi gereksinimlerde kullanmaktadır. Denizli ve Aydın illeri jeotermal enerjiden yoğun bir şekilde yararlanılan illerimizdir. İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı jeotermal enerji istenilen düzeyde ilgi görmemektedir.

Rüzgâr Gücü: En ucuz enerji kaynağı olmasına rağmen rüzgâr enerjisinden elektrik elde etmek için gerekli olan tesislerin kurulması ciddi anlamda bir ekonomik yatırım gerektirdiğinden dolayı Türkiye’de rüzgâr enerjisi ile çalışan tesis sayısı yok denilecek kadar azdır. Ülkemizde rüzgâr potansiyeli en yüksek olan yerler ege bölgesinde yer almaktadır. Bazı yatırımcı firmaların İzmir ilinde rüzgâr gücüyle çalışan elektrik enerjisi üretim tesislerine yatırım yaptığı biliniyor.

Türkiye’de kullanılan enerji kaynakları bu şekildedir. Zaman içerisinde farklı enerji kaynaklarını yaygın bir şekilde kullanmaya başlayacak olursak, sizlere bu enerji kaynaklarının neler olduğu hakkında da bilgi vermeye devam edeceğiz.

Yorum yapın