deprem kuşakları

Türkiye genç oluşum ülkelerden birisi olduğundan dolayı ülkemiz sınırları içerisinde depremler sıklıkla gözlemlenmektedir. Ülkemizde yaşanan depremler deprem kuşaklarında yer alan şehirlerde daha fazla gözlemlenmektedir ve bu yüzden deprem uzmanları Türkiye’deki deprem kuşakları üzerinde sürekli araştırma yapmaktadır. Ülkemizde meydana gelen depremler can ve mal kayıplarına neden olduğundan ötürü depremle mücadele edebilmek adına Türkiye’deki deprem kuşakları ve etkili olduğu bölgeler tespit edilmeye çalışılmaktadır. Kuzey Anadolu, güneydoğu Anadolu ve batı Anadolu deprem kuşakları ülkemizde yer alan etkili deprem kuşaklarıdır. Türkiye’deki deprem kuşakları ve etkili oldukları iller hakkında daha fazla bilgi alabilmeniz adına sizlere Türkiye’deki deprem kuşakları ne anlatmaya çalışacağız.

Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı: bu deprem kuşağında yer alan iller arasında Elazığ, muş, Malatya, Kahramanmaraş, İskenderun ve adana yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu deprem kuşağının başlangıç ve bitiş noktalarını incelediğimizde bu deprem kuşağının Van gölü çevresinden başladığını, bu kısımdan güneydoğu Toroslara doğru devam ettiğini ve İskenderun körfezinde son bulduğunu görmekteyiz.

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: bu deprem kuşağının kapsamış olduğu iller arasında tokat, bolu, Amasya, Erzincan, Adapazarı ve İzmit illeri yer almaktadır. Kuzey Anadolu deprem kuşağı Van Gölü’nün kuzey kısmından başlar ve Saroz körfezine kadar uzanmaktadır. Yıkıcı etkisi en fazla olan deprem kuşağı nedir denildiğinde şüphesiz kuzey Anadolu deprem kuşağı ilk olarak akla gelen deprem kuşağıdır. Özellikle geçmiş zamanda meydana gelen depremler sonucunda çok sayıda insanın yaşamını yitirmiş olduğu depremler kuzey Anadolu deprem kuşağında meydana gelmiş olan depremlerdir.

Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Ege bölgesinde yer alan bu deprem kuşağı burdur, Kütahya, uşak illeri civarını ve Gediz, Bakırçay, Küçük ve Büyük Menderes ovalarını kapsamaktadır. Batı Anadolu deprem kuşağı en fazla depremin meydana geldiği kuşak olmasına rağmen bu kuşakta meydana gelen depremlerin yıkıcı etkisi diğer kuşaklara oranla daha azdır.

Deprem kuşakları ülkemizin neredeyse her yanında bulunuyor olmasına rağmen deprem riskinin aşırı derecede az olduğu bölgelerde bulunmaktadır. Deprem riskinin az olduğu yerler Arasında Konya, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Tuz Gölü ve Ergene Havzası bulunmaktadır. Geçmişten bugüne yapılan gözlemler sonucunda ilgili coğrafi alanlarda yıkıcı depremlerin hiç meydana gelmediği gözlemlenmiştir.

deprem kuşakları

Ülkemiz sınırları içerisinde yıkıcı depremler sıklıkla meydana geldiğinden dolayı insanların depremden korunma yollarını bilmesi gerekmektedir. Depremin etkilerini en aza indirmek için öncelikli olarak insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Uzmanlar depremlerden korunmak adına yerleşim yerlerinin fay hatlarından uzak bölgelere yapılmasını ve sağlam zeminlerin seçilmesini önermektedir. Gevşek yapılı olan arazilerde depremin yıkıcı etkileri daha fazla kendini gösterdiğinden dolayı gevşek yapıya sahip olan alanlara yerleşme yeri kurulmamalıdır. Binalarda tercih edilen malzemelerin depremin yıkıcı etkilerine karşı mukavemetli olması gerekmektedir. Depremin zararlarından korunmak adına her ne kadar çeşitli önlemler alınsa da insanlar deprem konusunda bilinçlendirmedikçe depremin olumsuz etkileri yaşanmaya devam edecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here