savaş taktikleri

Türk tarihi incelendiğinde Türklerin göçebe bir yaşam benimsemiş olmasından dolayı özellikle savaşçılık kabiliyetlerinin aşırı derecede geliştiği gözlemlenmektedir. Türkler zorlu doğa koşullarında yaşam sürdüklerinden dolayı aşırı derecede güçlenmişler ve doğada yer alan hayvanları gözlemleyerek çeşitli savaş taktikleri oluşturmuşlardır. Dünya tarihine yön vermiş olan birçok savaşta büyük başarılara imza atmış olan Türklerin kurt kapanı veya turan taktiği olarak bilinen savaş taktiğini en çok kullanmış oldukları ve bu savaş taktiğinin orduyu zafere ulaştıran savaş taktiklerinden birisi olduğu bilinmektedir.

Türklerin savaş taktikleri denildiği zaman ilk akla gelen kurt kapanı ya da turan taktiği doğada yaşam süren yabani kurtlar referans alınarak oluşturulmuş bir savaş taktiğidir. Sizlerin de bildiğiniz gibi kış vakti geldiği zaman yaban hayatında yaşam süren hayvanlar yemek bulma konusunda ciddi sıkıntılar çekmektedir. Kurtlar da bu sıkıntıya düşen yabani canlılardan birisidir. Türkler de kurtların gizemli savaş taktiklerini incelemiş ve bu sayede kurt kapanı ya da turan taktiği olarak bilinen savaş taktiğini oluşturmuştur. Kurtların bu taktiği nasıl uyguladığını merak ediyorsanız gelin kurt kapanı adı verilen bu taktiğin yaban hayatında kurtlar tarafından nasıl uygulandığını öğrenirim.

Kurtlar avlanma esnasında iki gruba ayrılmaktadırlar. İlk grup olarak adlandırılan grup kendisini aşırı derecede riske atması ile tanınmaktadır. Kendini riske atan bu birinci grup özellikle köy yerlerinde çoban köpeği olarak adlandırılan köpekleri üzerine çekmektedir. İlk etapta birinci grup çoban köpeklerine saldırır ve köpeklerin peşlerine düşmesini sağlar. Birinci grup kurtlar ilk etapta yeniliyormuş hissiyatını köpeklere verirler ve bu sayede gaza gelen köpekler kurtları yerleşim yerinin dışına kadar kovalamaya başlar ancak kurt kapanı adı verilen taktik işte bu esnada başlamaktadır. Köpekler yerleşim yerinin dışına çekildikleri zaman ikinci grupta yer alan kurtlar bir hilal şeklinde dizilerek çember halinde birinci grubu kovalayan köpeklere doğru saldırmaya başlarlar. Çoban köpekleri sayıca üstün olan kurtlarla mücadele edemez ve bu nedenden dolayı kurtlara yem olurlar. Yerleşim yerlerinde yer alan köpekleri yemek adına böyle bir taktik geliştirilmiş olan yabani kurtlar Türkler tarafından da gözlemlenmiş ve bu taktik başarılı bulunduğundan dolayı Türklerin savaş taktiği haline gelmiştir. Türk tarihi incelendiğinde tüm bu nedenlerden dolayı kurtların ayrı bir öneminin olduğu görülmektedir.

Malazgirt meydan savaşı, Mohaç meydan muharebesi ve kurtuluş savaşı Türklerin kurt kapanı adı verilen bu savaş taktiğini kullanmış olduğu savaşlardan sadece bazılarıdır. Kurt kapanı adı verilen bu savaş taktiğinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için orduda aşırı derecede hızlı hareket eden askerlerin ve yetenekli okçuların olması gerekmektedir. Sizlerin de bildiğiniz gibi Türkler okçuları ile ünlü olan bir millettir. Kurt kapanı adı verilen bu taktiği daha birçok devlet uygulanmış olsa da başarıya ulaşamamıştır çünkü hiçbir devletin okçuları Türk okçuları kadar kaliteli değildir.

savaş taktikleri

Sakarya meydan savaşında liderlik yapan Mustafa Kemal Atatürk Türklerin uygulamış olduğu kurt kapanı adı verilen bu savaş taktiği aşırı derecede iyi bildiğinden dolayı bu taktiğin kendisini başarıya ulaştıracağına inanmış ve ilgili taktiği Sakarya meydan savaşında kullanılmıştır. Öncelikli olarak Sakarya nehrinin batısına çektiği askerini burada bekletmiş ve düşmana yeniliyormuş algısının oluşmasını sağlamıştır. Daha sonra toplu bir şekilde düşman üzerine saldırarak Türk ordusunu galibiyete ulaştırmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here