cemre düşmesi

Cemre, Arapça kökenli bir kelimedir. Kış mevsiminden çıkıp havaların ısınması anlamında kullanılır. İnsanların sıcak havaya ilgili olması cemreler ne zaman düşer sorusunu beraberinde getirmektedir. Sizlere ilk ve son cemre ne zaman düşer konusunda bilgi vereceğiz. Cemre tarihleri sabit olduğu için her yıl aynı tarihte birbirine tekrarlayın doğa olaylarının meydana geleceğini bilmelisiniz.

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha fazla hissedildiği için cemre tarihleri küçük sapmalara uğrar. Küresel ısınma etkileri olanca hızıyla artmaya devam ettiği müddetçe mevsimsel geçişlerin azalması bekleniyor.

Böyle bir durum olması halinde cemre düşmesi olayı da tarihin tozlu raflarına kaldırılacaktır.

Cemre Nedir

Cemre, Arapça kökenli bir kelime olup kor ve ateş anlamına gelir. Yaz mevsimi yaklaştıkça havalarda ısınma olur. Bu yüzden havaların ısınması olayı cemre düşmesi olarak tanımlanmıştır.

Cemre; havaya, suya ve toprağa düşer. Düşmeden kasıt maddi bir durum değildir. Yani cemrenin suya ya da toprağa düşmesi derken toprağa düşen bir şey yoktur. Halk arasında sıcaklık değerlerinin artmaya başlaması cemre düşmesi olarak tanımlanmıştır.

Cemre Düşmesi Tarihçesi

cemre düşmesi

Cemrenin Arapça kökenli olduğunu belirtmiştik. Bu yüzden cemre düşmesinin tarihçesi incelenecekse kesinlikle Arap kaynakları ele alınmalıdır.

Araplar, havalar çok ısındığı zaman yükseklere çıkarak burada yaşam sürmüş. Yükseklere çıkılmasının temel nedeni yükseklerde sıcaklığın daha düşük olmasıdır. Aynı şekilde havalar soğuduğunda alçak yerlere gelip burada yaşamışlar. Kışın alçak yerler yükseklere göre daha sıcak olduğu için böyle bir şeyi tercih etmişler.

Yaşamın daha kolay kurulmasından dolayı her zaman yerleşim yeri olarak düzlükler seçilmiş. Düzlerin tam ortasına çadırlar kurulup burada yaşanmış.

Arapların geçim kaynaklarını incelediğimiz hayvancılıkla uğraştıklarını görüyoruz. Hayvanların çadırlara zarar vermemesi için hayvanları çadıra yakın bir yerde daire şeklinde toplarlardı. Bu hayvanlar içerisinde develer, inekler ve koyunlar olurdu.

Kış kapıya dayanınca Arap halkı, çadıra yakın olan belirli yerlere toplamda 3 ateş yakardı. Ateşlerin birisi insanlar için yakılır. Diğer iki ateşin devler ve küçük baş havyalar için yakıldığı biliniyor.

Havalar ısındığı zaman bu ateşler de teker teker söndürülürdü. Arap halkı havaların ısınmasıyla gerçekleştirdikleri bu olaya cemre düşmesi demiştir. Cemre düşmesi, milletler arasında değişikliğe uğrayarak bugünkü halini almıştır.

Cemreler Ne Zaman Düşer?

Cemreler ne zaman düşer

Cemre, ilkbahar gelmeden yaklaşık olarak 1 hafta önce düşer. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa cemre düşmesi olur. ilgili tarihlerde havada, suda ve toprakta sıcaklık artışı meydana gelir. Toprakta, suda ve havada meydana gelen bu sıcaklık değişimi cemre düşmesi olarak tanımlanır.

Cemre düşmesi her yıl 19 – 20 Şubat tarihlerinde havaya, 26 – 27 Şubat tarihinde suya ve 5 – 6 Mart tarihinde ise toprağa olacak şekilde gerçekleşir. İlgili tarihlerde hava sıcaklıklarını gözlemlerseniz sıcaklıkta olan değişimi görebilirsiniz.

Cemre düşmesi Türk tarihi açısından önemli bir olaydır. Türkler göçebe yaşam sürdüğünden dolayı doğanın zorlu şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Cemre düşmesi olunca havaların ısınması yaşamı kolaylaştırır. Kuzular yavrulamaya, inekler ve develer meralarda otlamaya başlar. Kısacası Türk obalarına büyük bir bereket gelir. Böylesine bereketli bir döneme geçişi sağladığından dolayı cemre düşmesi Türkler için her zaman önemli olmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here