Ebabil Kuşu Nedir? Ebabil Kuşunun Özellikleri Hikayesi

Ebabil kuşu sesi, bizlere baharın geldiğini müjdeler. Sadece yemek yerken ve yavrularını beslerken durağan haldedir. Ömrünün diğer kısmını uçarak geçirir. Hatta ebabil kuşlarının uyku ihtiyacını bile uçarken giderdiği bilinmektedir.

Ebabil kuşunun özellikleri diğer kuş türlerine göre farklıdır. Bu durum ebabil kuşlarıyla alakalı çeşitli hikayelerin anlatılmasına neden olmuştur. Ebabil kuşlarını diğer kuşlardan ayıran önemli bir özellikleri vardır. Bu özellikleri ömürlerinin yaklaşık olarak %85’lik bölümü uçarak geçirmeleridir.

Ebabil kuşları kendi içerisinde türlere ayrılır. Hatta en çok türe sahip olan kuşlardan birisidir. Ülkemizde ebabil türlerinden sadece 4’ü gözlemlenir. Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte diğer ebabil türlerinin de ülkemizde görülmesi beklenmektedir. Koyu kahverengi, boz, küçük ve ak karınlı ebabiller Türkiye’de görülen ebabil kuşu türleridir.

Ebabil kuşlarının Kabe’yi koruyan kuşlar olarak bilinmektedir. Kabe’yi korumak için bir savaşa katıldıkları, bu savaşta düşmanın üstüne ağzında taşıdıkları taşları attıkları anlatılır.

Ebabiller göçmen kuşlar sınıfında yer alır. Kış mevsimi gelince ülkemizden kanatlanan birçok ebabil daha sıcak havaya sahip olan Afrika kıtasına doğru kanat çırpar. Kış bitip yaz mevsimi gelince göç eden ebabillerin tamamı ülkemize geri döner. Bakınız: Kuşlar neden göç eder?

Ebabil Kuşunun Bilinmeyen Özellikleri

ebabil kuşu nedir
Yavru ebabil kuşu

Ebabil kuşları, görünüş olarak kırlangıçlara benzer. Her iki kuş türü de kanatları açık olduğu zaman bumeranga benzer. Karıştırılmalarının temel sebebi bundur. Her ne kadar kırlangıçlara benzeseler de kırlangıçlardan daha iyi yapıdadırlar. Bu sayede ebabil kuşlarını diğer kuş türlerinden ayırmak kolaydır.

Kahverengi ebabiller aşırı derecede yüksekten uçar. Bu özelliklerinden dolayı gökyüzündeyken gözlemlenmeleri aşırı derecede zordur.

Ebabil kuşu görmek büyük bir şansTIR. Çünkü bu kuşlar sadece yemek yerken ve yavrularını beslerken yere iner. Ebabil kuşu görmek neyin habercisi konusunda atalarımız bize bilgi vermiştir. Bir kişi eğer ebabil kuşu görürse bu o kişinin tüm senesinin güzel göstereceğini ifade eder. Bu kuşları görmek çok zor olduğu için böyle bir şeyin söylendiğini düşünüyoruz.

Ebabil kuşları ortalama 25 yıl yaşar. Aşırı ürkektirler. Bu yüzden insanların olmadığı yerleri yuva olarak seçerler. İnsanlar yoğun olsa da yiyecek bulmanın kolay olmasından dolayı şehirde de yaşayan ebabiller vardır. Bu ebabiller yuvalarını genellikle yüksek binaların çatılarının köşe noktalarına yapar. Bu sayede yuvalarını insanlardan korumuş olurlar.

Ebabil kuşları çok ürkektir. Ürkekliklerinden dolayı genelde yemek için geceleyin yere inerler. Aslında görülmelerinin zor olmasının temel sebebi de budur. Ebabil kuşu gördüğünü söyleyen kişilerin büyük kısmı bu kuşları geceleyin görmüştür.

Ebabil kuşları yavrularıyla uzun süre ilgilenmezler. Yavrular uçacak boyuta gelince anne ebabil yuvayı terk eder. Kısacası yavrular hayatta kalmak için tek başlarına mücadele vermek zorunda kalır.

Ebabil kuşları göçmen kuşlar arasındadır. Yaz mevsimini ülkemizde geçiren ebabiller kış mevsimi yaklaşınca Afrika’ya göçer. Aynı şekilde bahar yaklaşınca ülkemize tekrardan geri dönerler.

Ebabil Kuşları Nerede Yaşar?

ebabil kuşu nerede yaşar
Ebabillerin yaşadığı yerler

Ebabil kuşları göçmen kuşlardandır. Diğer göçmen kuşların büyük bölümde olduğu gibi ebabil kuşları da sıcak iklimlerde yaşar. Yaz mevsimini Türkiye’de geçirdikten sonra daha sıcak iklim tipine sahip olan Afrika kıtasına göçerler.

Ebabil kuşları çok ürkektir. Özellikler insanlardan uzak durmayı tercih ederler. Şehirde yaşam süren ebabiller insanlardan korktuğu için yuvalarını insanların ulaşamayacağı uzak noktalara yapar.

Kırsal kesimde dağlık alanları yaşam alanı olarak seçen ebabil kuşları da vardır. Dağlık alanda yaşayan ebabiller de canlıların ulaşmakta zorlanacağı yerlere yuva yapmaktadır. Bu durum şüphesiz tüm ebabil türlerinin ortak özelliğidir.

Ebabil Kuşları Hangi Savaşta Yer Aldı

Ebabil kuşları mitoloji hikayelerine de konu olmuştur. Ağızlarında taş taşıyıp düşmana atmalarını nesilden nesle anlatılmıştır. Bu kuşlar Müslümanlıkla özdeşleştiği için ebabil kuşlarıyla alakalı hikayeler tüm İslam coğrafyalarında anlatılmaya devam etmektedir.

Ebabil kuşları hakkında anlatılanların mitolojik hikaye olduğunu düşünenler vardır. Bizler Müslüman olarak ebabillerin gerçekten bir savaşta yer aldığına inanıyoruz ve anlatılanların mitoloji hikayesinden ibaret olmadığını düşünüyoruz.

Ebabil kuşları Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusuna karşı savaşmıştır. Bu kuşlar Ebrehe ve ordusuna ayakları ve gagalarıyla taşıdıkları taşları atmıştır. Atılan bu taşlar sayesinde düşmanı bozguna uğrattılar.

Ebrehe aşırı derecede cani, İslam düşmanı bir kişiydi. Ordusu o kadar güçlüydü ki karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yoktu. Müslümanların Ebrehe karşısında güçsüz kalmasını istemeyen Yüce Allah, ebabil kuşlarını göndererek İslam dinine mensup Müslümanların zafer kazanmasını sağladı. Kuşlara merakınız varsa ayrıca uçamayan kuş türleri hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Yorum yapın