Artık Yıl Nedir Nasıl Hesaplanır?

48

Artık yıl, miladi takviminin 365 gün değil de 366 gün olarak tanımlanması sonucunda 1 günün artması artık yıl kavramının oluşmasına neden olmuştur. Artan bu bir gün dört yılda bir olmak üzere 28 çeken şubat ayına eklenmesiyle şubat ayı 29 çeker. Hesaplamasal olarak ortaya çıkan bu duruma artık yıl denilmektedir.

Takvimler dünyanın güneş etrafında dönme süresi baz alınarak oluşturulur. Güneş yıl içerisinde dünya etrafındaki turunu 365 gün 6 saat içerisinde tamamlar. Bunu günsel olarak ifade edecek olursak bir yılın 365,242 gün olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında dünyanın güneş etrafında dönme süresidir. Küsuratlar takvime eklenmeyince bir yıl 365 gün olarak kabul edilmiştir. Bu uygulama milattan sonra 46 yılında Jülyen takviminde kabul edilmiş ve günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir.

Kabul gören artık yıl uygulaması günümüzde de uygulandığından dolayı her 4 yılda 1 olmak üzere şubat ayı 9 çekmektedir. Bu sayede hesaplanmamış olan 6 saat hesaplanmakta ve her dört yılda bir tarih bir nevi resetlenmektedir. Artık yıl nasıl hesaplanır konusunu incelediğiniz zaman olayı daha net bir şekilde kavrayacaksınız.

Artık yıl nasıl hesaplanır?

Artık yıl nasıl hesaplanır

Artık yıl her 4 senede bir uygulandığından dolayı 4’e tam olarak bölünen yılların artık yıl olarak hesaplandığını söyleyebiliriz. Mesela 1992 yılı ve 2008 yılı artık yıl olarak yapılan hesaplama neticesinde kabul edilir.

Her 4’ün katı olan yıl kesinlikle artık yıl olarak kabul edilmez. 100’ün katı olan bazı yıllar 4’e tam olarak bölünüyor olmasına rağmen artık yıl değildir. Bu durumun tam olarak saptanabilmesi adına 100’ün katı olan yıllarda 400’e bölünebilme özelliği aranır. Yani 400’e tam olarak kalansız bir şekilde bölünen yılların da artık yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumdan yola çıktığımızda 1600 ve 2000 yılları birer artık yıldır. Yüzün katı olmasına rağmen 1800 yılı 400’e tam olarak bölünemediğinden ötürü kesinlikle bir artık yıl değildir. Aynı şekilde bir yıl 4000 sayısına kalansız bir şekilde bölünüyorsa o yılında bir artık yıl olduğunu söyleyebiliriz.

Hangi yıllar artık yıl olur?

Yapılan artık yıl hesaplaması sayesinde aslında hangi yılların artık yıl olduğunu kavradığınızı düşünüyoruz. Buna rağmen sizlere örnek teşkil etmesi adına sizlere birkaç artık yıl hakkında bilgi vereceğiz. Bu sayede bu yılları referans alarak artık yılları daha iyi bir şekilde hesaplayabileceksiniz. 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 yılları birer artık yıldır ve bu yıllarda Şubat ayı 29 günden oluşmuştur. Sizlere vermiş olduğumuz artık yıl nasıl hesaplanır konusunda bilgileri kullanarak sizler de bir yılın artık yıl olup olmadığını saptayabilirsiniz.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here