Semum cinlerin yaratılışı ile alakalı bir kavramdır. Semum nedir diyecek olursanız cinlerin yaratılışında kullanılan ham madde olduğunu söyleyebiliriz. Cinler insanlar yaratılmadan önce yaratılmış olan canlılardır. İslam dinine göre cinler semum ateşi adı verilen bir ateşten yaratılmışlardır.

En büyük Semum şeytan olarak nitelendirilir. Kuran-ı Kerim incelendiğinde de Semum ateşi kavramı çeşitli ayetlerde karşımıza çıkmaktadır. İslam dinindeki yaratılış kavramlarını incelediğimizde insanların kuru yapıdaki bir çamurdan yaratıldığını ve dünya üzerinden bizlerden yani insanlardan önce başka canlıların yaşam sürdüğünü görüyoruz. İnsandan önce yaratılmış olan bu canlılar kızgın ateşin sahip olduğu dumansız alevinden yaratılmışlardır. Daha sonra bu dumansız ateş ağır bir zehirle birleştirilmiş ve semum adını almıştır.

Şu anda yaşayan en tehlikeli semum şeytandır. Semum adı verilen bu ateşin insanın tüm gözeneklerine girebilme özelliği bulunmaktadır. Semum insanın gözeneklerine girip insanı zehirlemeye başladığı zaman kişinin hayatını cehenneme çevirir. “Andolsun ki biz, insanı pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıktan yarattık. Can’ı da (insandan) daha önce semum ateşinden yarattık.” Söz konusu olan bu ayetten yola çıktığımız zaman semum adı verilen bu şeyin bir ateş olduğunu söyleyebiliriz. Bu ayetle aslında semum Kuranda varmı sorunuza da yanıt vermiş bulunuyoruz.

Bir rivayete göre gökyüzünü süslemesiyle bilinen yıldızlar da semum ateşinden yaratılmıştır. Alimler semumu şeytanı kölesi olarak nitelendirir. Yani buradan yola çıktığımızda zaman semum şeytanı kölesidir diyebiliriz. Semumlar insan yaratılana kadar Allah katında aşırı derecede değerliydiler ancak insan yaratıldıktan sonra semumlar insanları kıskanmaya başladı. Bu kıskançlık bir süre sonra nefrete dönüştü ve semumlar insanlara kötülük yapmaya başladı. Bu yüzden şeytana en büyük semum denilmektedir.

semum

Semum kelimesini incelediğimizde zehirli şey anlamına geldiğini görüyoruz. Semum hakkında yapılan tanımlamalara baktığımızda semumun insan gözeneklerine girerek insanları zehirleyen aşırı derecede tehlikeli bir yaratık olarak tasvir edildiğini görmekteyiz. Yaratılışımız gereğince bizler tehlikeli olarak kabul edilen her şeyden korkmaktayız. İnsanlar semum adı verilen bu dumansız ateşten yaratılmış olan yaratıklar tehlikeli olduklarından dolayı semumdan korkarız. Kıyamet günü geldiği zaman insanlara kötülük yapan bu semumlar cezalandırılacaktır. Bunun bilincinde olduğumuz için dua ile kendimizi semumlara karşı koruyabiliriz. İnsanın yaratılışı yaratılış evresindeki son halkadır. Bu yüzden insanoğlunun yaratılanlar arasında en değerli varlık olduğu söylenebilir.

Semum neden musallat olur?

semum neden musallat olur
semum neden musallat olur

Semum insana musallat olmasıyla bilinen şeytanın yaveridir. Semum bir kişiye musallat olursa yavaş bir şekilde tüm hücrelere doğru ilerler ve kişinin hayatını çekilmez bir hale getirir. Bunu semumun insanı zehirlemesi olarak da tanımlayabiliriz.

Semumlar dünyanın her yerinde vardır ve insanlara sürekli olarak saldırmak isterler ancak bu isteklerine rağmen insana bir türlü saldıramazlar. Saldırabilmeleri için iki boyut arasında geçiş yapmaları gerekmektedir ve bu geçişi sadece güçlü semumlar gerçekleştirebilir. Bu boyutlar arasındaki kapı insan tarafından açılır. Yani bir semumun insan musallat olması için o kapıyı insanın açması gerekir. Dünya genelinde semumlarla konuşan insanlar olsa da semumlarla konuşan kişiler ömür boyu semum ateşiyle cezalandırılacaktır. Fıkıhçıların büyük kısmı bu şekilde bilgiler vermektedir.

Semum neden musallat olur sorusunu İslam alimlerine yönelten kişiler durumun nefis ile alakalı olduğunu belirtiyor. Her kim nefsine aşırı derecede düşkünse, aşırı derecede korkaksa ve aşırı derecede öfkeliyse semumlar bu kişileri sever ve onlara musallat olur. Aslında birçoğumuzun semum musallat olması olarak tabir ettiği şey cin musallat olmasıdır. Cinler semum ateşinden yaratıldığı için bazı kaynaklarda semum olarak da isimlendirilmişlerdir. Cinler ayrıca erkeklere ve kadınlara aşık olabilirler. Bu durum da sıklıkla yaşanan semum musallat olmalarından bir tanesidir. Aynı şekilde farkında olmadan cinlerin üstüne sıcak su dökülmesi ya da üzerlerine sert bir şekilde düşülmesi de semumun musallat olmasına neden olur.