Ezoterizm nedir?

Bilgi saklanmasına dayalı bir akım olan ezoterizm, bir olayın içerisinde olmasına rağmen olay ile alakalı konularda yeterli düzeyde bilgisi olmayan kişilerden konu ile alakalı bilgilerin ve sırların saklanması durumudur. İlgili konu hakkında en üst düzeyde bilgilere sahip olan kişi sadece bilgi almayı hak ettiğini düşündüğü kişilere inisiyasyon yoluyla bilgileri aktarmaktadır. Bazı kişiler bunu dinsel bir akım olarak görse de aslında ezoterizm herhangi bir dinsel durumu içerisinde barındırmamaktadır.

Ezoterizm genel olarak nedir diyecek olursanız bilgi aktarımı inisiyasyon yoluyla gerçekleştirildiğinden dolayı bu kavramın bir içe yönelik ileti olduğunu söyleyebiliriz. Birçok düşünce insanı bu akımı bilgi aktarımının sınırlandırılmış olduğu felsefi akımdır şeklinde de tanımlamaktadır. Normal yaşam içerisinde yer alan bireylerin tamamı bilginin aktarılmasından yanadır ancak ezoterizm akımında bilginin verilmesi için özellikle kişinin bunu hak ediyor olması gerekmektedir. Bilgi değerli görülür ve sadece belirli aşamalardan geçmiş olup bilgiyi almayı hak etmiş olan kişilere bilgiler verilir. Bu akımda bilgi aktarımında sınırlama olması ezoterizm akımını gizemli kılan en önemli şeydir.

Ezoterizm kelimesinin kaynağına baktığımızda eski Yunancadan gelme olan esorerikos kelimesinden türediğini görüyoruz. Bu kelime eski Yunancada içsel anlamına gelmektedir. Buradan yola çıktığımızda bu akımın köklerinin çok eskilere dayandığını söyleyebiliriz. Özellikle bazı örgütler bilgi akışına sınırlama getirerek kendilerini daha iyi bir şekilde gizleyebileceklerine inandıklarından dolayı ezoterizm akımını benimsemiştir. Günümüzde de bu akımı benimsemiş olan örgütlerin varlıkları anlatılmaktadır. Bu akıma ters olan bir akım da zaman içerisinde elbette gelişmiştir. Ezoterizm akımının tam tersi olan akım nedir diyecek olursanız bu akımın egzoterizm olduğunu söyleyebiliriz. Bu akımda bilginin saklanmasından çok bilginin dağıtılması benimsenmektedir.

Ezoterizm akımında yer alan kişiler sırların ve derin bilgilerin aşırı derecede önemli olduğuna inanır. Bu yüzden sadece derin bilgileri hak eden kişilere verirler. Ayrıca bilgi gerçek anlamda büyük bir yüktür. Bu yüzden verilen bilgileri herkes taşıyamaz. Bunun bilincinde olan akım üstatları bilgileri verirken de dikkatlidirler ve bilgileri birden vermekten ziyade belirli zaman aralıklarında verirler. Bu sayede bilgi verilen kişilerin bilgiye alışması ve bilgiyi taşıması sağlanmış olur.

Ezoterizm sembolleri bilgilerin aktarılmasında önemlidir. Bilgilerin karşı tarafın anlayabileceği türden sembollerle aktarıldığı bilinmektedir. Bu yüzden günümüzde de eline ezoterizm sembolleri geçmiş olan kişiler sembolleri çözebilmek adına derinlemesine bir şekilde çalışmalar yapmaktadır. Ezoterizm sembolleri halen ilgi gördüğü için sizlere elimize geçmiş olan ezoterizm sembollerini aktaracağız.

Ezoterizm sembolleri günümüzde de ilgi görüyor olsa da bu sembollerin ne gibi anlamlar taşıdığını çözebilmek gerçekten de zordur. Makalemizin başında sizlere bazı örgütlerin bu konuda kendisini geliştirdiğini ve bu sayede kendilerini gizlediğini söylemiştir. Bu durumun farkında olan araştırmacılar örgütsel dokümanlara ulaşmak adına ezoterizm sembolleri üzerince ciddi anlamda çalışmalar yapmaya devam ediyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here