Ley Hatları Nedir?

Ley hatları olarak tabir edilen kavram dünyamızı sardığı kabul edilen enerji damarlardır. Ley hatları adı verilen hatlarda yoğun bir enerji geçişinin olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar dünyanın manyetik hatlarının bu noktalar olduğu da tespit edilmiştir. Bazı inanışlara göre ley hatları kıyamete yakın gelecek olan Deccal’ın enerji kaynaklarıdır. Bu inanış henüz bilimsel açıdan kanıtlanmamış olsa da sürekli olarak kıyametin yaklaştığı dile getirildiğinden dolayı ley hatları nedir konusu merak edilmektedir.

Ley hatları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde de çok sayıda enerji geçişinin yer aldığı ley hattı tespit edilmiştir. Konunun detaylarına indikçe sizlere bu hatlar hakkında da bilgi vereceğiz. Ley hatları kavramı il defa 1920’li yıllarda batı dünyasında konuşulmaya başlanmıştır. Ünlü Arkeolog Alfred Watkins, dünya üzerinde yer alan ticaret yollarını incelerken eski uygarlıklar ile kullanılan yolların günümüz uygarlıklarının kullandıkları yollar ile aynı olduklarını saptamıştır. Yani durumun insanların nedenini bilmediği bir halde ley hatlarına sadık kaldıklarını göstermektedir.

İnsan bünyesi manyetik bir yapıda olduğunda bedenimiz enerjiyi hissetmekte ve bizleri enerjinin bol olduğu yerlere yöneltmektedir. Bahsi geçen ley hatları incelendiğinde eski uygarlıkların ve yeni uygarlıkların bu hatlar üzerine kiliseler, camiler ve çeşitli mabetler inşa ettikleri gözlemlenmektedir. Bu tarz yapıların yapılmasındaki temel sebep enerji yoğunluğunun insanları ruhani bir boyuta taşımasıdır. Bu yüzden kimi kişiler bu enerji akışından korktuğu için ilgili hatlara ve bu hatların kesişim noktalarına Deccal’ın enerji kaynakları demişlerdir.

Eski çağlarda ley hatlarının tespit etmek için teknolojik aletler olmadığından dolayı ağaç çubuklar kullanılmıştır. Ağaçtan yapılan çatal şeklindeki çubuklar ile yapılan ölçümler günümüz teknolojik cihazları ile yapılan ölçümler ile bire bir sonuçları vermektedir. Bu durum da eskiden çıkarılmış olan ley hatları haritasının doğru olduğunu kanıtlamaktadır.
Ley HatlarıLey hatları çok eski bir kavram olmasına rağmen yeni yeni popüler hale gelmiştir. Sizlerinde bildiğiniz gibi zaman içerisinde dünyada meydana gelen değişimler sonucunda birçok medeniyetten kalan eserler toprak altında kalmıştır ve bu eserler tespit edilememektedir. Bu yerleri tespit etmek ve gün yüzüne çıkarmak adına ley hatlarından yararlanılabilineceği düşünülmektedir. Bunun temel sebebi ise geçmişten günümüze kadar insanların daima enerjinin yoğun olduğu yerleri yerleşme yeri olarak seçmesi gösterilmektedir. Enerjinin yoğun olduğu yerlerde yer altı röntgenleri çekilerek geçmiş medeniyetlerden kalan bilgilere daha kolay bir şekilde ulaşılabilir ve bu sayede geçmiş zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında daha fazla bilgi alabiliriz. Birçok bilim insanı ley hatlarını bilgiye ulaşmak için kullansa da birçok kişinin define bulmak adına ley hatları ile ilgilendiği biliniyor. Karun’un hazinesine dahi ley hatları sayesinde ulaşılacağına inanan insanlar bulunmaktadır.

Ley hattı haritası çıkarılırken dünyanın en büyük enerjisine sahip olan yerin neresi olduğunu biliyor musunuz? Yapılan araştırmalar en büyük enerjinin Kâbe’nin inşa edildiği yerde olduğunu göstermektedir. Bilime inanan insanlar bu durumun bir tesadüf olmadığını, orada yer alan enerjinin insanları nedensiz bir şekilde kendisine çektiğini dile getirmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yüksek enerjiler insanların ruhani bir hal almasına neden olmaktadır. Bazı uzmanlar bu yüzden bu büyük enerjinin olduğu yere dini bir nitelik taşıyan Kâbe’nin inşa edildiğini söylemektedir. Ayrıca Mescid-i Aksa’nın da en yüksek enerjiye sahip noktalardan birisinde yer aldığı da ley hatları haritası çıkarılırken tespit edilmiştir.

Bazı bilim insanları ley hatları üzerinden elektrik enerjisinin kablosuz bir şekilde aktarılabileceğini iddia etmektedir. Ayrıca bu hatlardan yüksek oranda enerji elde edilebilmesi de gündemdedir. İlgili projenin hayat geçirilmesi durumunda sonsuz bir enerji kaynağının elde edileceği düşünülüyor. Deccal’ın gelmesinden korkan bazı kişiler ise bu ley hatlarının kesilerek Deccal’ın güçlenmesinin engelleneceğini var saymaktadır.

Bergama, Klaros, Didim ve İstanköy ülkemiz sınırları içerisinde belirlenmiş olan ley hatlarından sadece bir tanesidir. Her ne kadar pozitif bilimler ile iç içe bir toplum olduğumuzu iddia etsek de ülkemizde yer alan kurumlar aracılığıyla henüz bir ley hattı haritası çıkarılmamıştır. Avrupa ülkelerinin ise neredeyse tamamında tespit edilmiş olan ley hatları haritası yer almaktadır.

Yorum yapın