Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

343
Yenilenemez Enerji Kaynakları

Kullanıldıkları zaman hiçbir şekilde eski halini alamayan enerji türlerine yenilenemez enerji denilmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları dünden bu güne en çok kullanılan enerji kaynakları arasında yer aldığı için ülkesel bazda ciddi bir ekonomik getirileri bulunuyor. Dünya genelinde kullanılmakta olan yenilenemeyen enerji kaynaklarına baktığımızda çok farklı enerji kaynakları ile karşılaşıyoruz. Bu yüzden tüm bu enerji kaynaklarını mercek altına alacağız.

Dünya genelinde kullanılan her enerji türü aslında yenilenebilir enerji kaynakları sınıfında yer alır ancak bazı enerji türlerinin tekrardan eski formlarını almaları aşırı derecede uzun zaman gerektirir. Bu yüzden bu tür enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları deniliyor. Kömür, petrol, doğalgaz ve bor gibi şeyler yenilenemez enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Bu enerji türleri hakkında sizlere makalemizin ilerleyen satırlarında özet halinde bilgiler vereceğiz. Günümüzde kullanılan enerji kaynakları bir liste haline getirilecek olsa bu kullanılan enerjilerin %95’lik kısmını yenilenemez enerji kaynakları oluşturur. Bu kaynaklar tükenene kadar en çok kullanılan enerjiler arasında yer alacaktır. Maden bilimcileri yaptıkları araştırmalar sonucunda birçok yenilenemez enerji kaynağının sadece 60 yıl içerisinde tükeneceğini, bu yüzden yeni alternatif enerji kaynaklarına gereksinim olacağını belirtiyor. Yenilenemez enerjiler genelde fosil yakıtlar sınıfında olan enerjilerden oluşur ve tükenen enerjiler olarak nitelendirilir.

Yenilenemez enerji kaynakları dünyayı sera gazları nedeniyle aşırı derecede kirletmekte ve küresel ısınma etkilerinin artmasına neden olmaktadır. Verim düzeyi yüksek birçok yenilenebilir doğa dostu enerji kaynağı olsa da temin edilmesi kolay olduğundan dolayı ülkeler yenilenemez enerji kaynaklarını tercih etmeye devam ediyor. Dünyanın yaşanabilirlik düzeyinin insan yaşamına uygun olması için kesinlikle yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.

Yenilenemez enerji kaynakları

Doğalgaz: Dünya genelinde ısın alanında %75 gibi bir oranla en fazlaca tüketilen yakacak türü doğalgazdır. Yeryüzünün toplam enerji kullanımının ise, %25’ini karşılamaktadır. Vatanımızda tüketilen doğalgazın tümüne yakınını komşu ülkelerimizden sağlamaktayız. Çok önemli bir enerji kaynağı olan doğalgaz çok eski zamanlardan bu yana kullanılan bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde sınırlı sayıda bölgede çıkarıldığı için bu enerji kaynağında maalesef dışa bağımlı olan bir ülkeyiz. Uzmanlar doğalgaz arama çalışmaları yapsa da maalesef yüksek rezerve sahip bir doğalgaz rezervi henüz bulunamamıştır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Kömür: Yeraltında yer alan sert hale gelmiş hayvan fosillerinin meydana getirdiği basitçe yanabilen siyah rengine yakın bir materyaledir. Devletimizde en fazla yer alan kömür çeşidi linyit olup, yaygın halde tüketilmektedir. Taşkömürü ise, Zonguldak, Ereğli ve Amasra çevresindeki kömür yataklarından temin edilmektedir. Enerji potansiyellerinin yüksek olmasından dolayı demir çelik sanayisinde kullanıldıkları biliniyor. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan kömür madenlerinden çıkarılan kömür ülkesel bazda ihtiyacımızı karşılayamadığından dolayı komşu ülkelerden kömür alımı yapılmaktadır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Petrol: Ülkemizde çok akaryakıt yatağı var olmadığından %90’ına yakınını dış ülkelerden alırız. Vatanımızda yer alan akaryakıt yataklarının ise % 98’i Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Adıyaman ve Mardin etrafında çıkarılan petrolümüzün hepsi ve diğer devletlerden alınan petrolümüz, İzmir’deki Aliağa, Mersin’deki Ataş, İzmit’teki İpraş ve Batman rafinerilerinde kullanıma hazır hale getirilmektedir. Petrol dünyanın en değerli enerji kaynaklarından birisidir. Bu yüzden petrol rezervlerine sahip olan ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır. Ülkemizde de yeni petrol kaynakları bulabilmek adına sondaj çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Bor: Dünyadaki bor madeninin %70’i yalnız Ülkemizde ege kesiminde yer almaktadır. Kalan borun tümüne yakını yani %30’luk bölümü ise Amerika’da yer almaktadır. Vatanımızda borun bulunmuş olduğu bölgeler Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’dır. İlerleyen zaman içerisinde borla çalışan arabalar yapılıp piyasaya sürüleceğinden dolayı Türkiye’nin dünyanın en zengin ülkelerinden birisi haline gelmesi bekleniyor.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları

Yenilenemez enerji kaynakları soluduğumuz havanın aşırı derecede kirlenmesine, dünyanın yaşanmaz bir hal almasına neden olmaktadır. Buna rağmen birçok ülke tarafından sıklıkla tüketildikleri için yenilenemez enerji kaynakları çıkarıldıkları ülkeye ciddi anlamda ekonomik gelir sağlamaktadır. Bu yenilenemez enerji kaynaklarının şüphesiz en büyük avantajı olarak görülebilir. Yenilenemez enerji kaynaklarının bir diğer avantajı temin edilmelerinin kolay olmasıdır. Bu enerji kaynaklarını elde etmek için yapılan ilk yatırımlar yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha düşüktür. Bu yüzden birçok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarından ziyade yenilenemez enerji kaynaklarının kullanmayı tercih ediyor.

Yenilenemez enerji kaynaklarının avantajlarına ve dezavantajlarına baktığımızda yenilenemez enerji kaynaklarının en büyük zararının sera etkisine neden olmaları olduğunu görmekteyiz. Sizlerin de bildiğiniz gibi sera etkisi nedeniyle küresel ısınma problemi ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki bu yok oluşa dur denilmeyecek olursa maalesef sadece yenilenemez enerji kaynakları nedeniyle yaşam alanımızı tamamen yok edebiliriz. Uzmanlar insanlığın sonunun özellikle yenilenemez enerji kaynakları nedeniyle olacağını belirtiyor. Yenilenemez enerji kaynakları sahip oldukları ülkeye ciddi bir ekonomik gelir sağladığından dolayı kimi zaman savaşların çıkmasına dahi nedeni olabiliyor. Günümüzde özellikle Ortadoğu’da batılı ülkelerin vermiş olduğu mücadelenin tek nedeni bir fosil yakıt türü olan petroldür. Yani ekonomik getirisi yüksek olan yenilenemez enerji kaynakları daha şimdiden insan ölümlerine neden olmaya başladı.

İnsanoğlu kendi sonunu kendisi hazırlayan varlıklardan birisidir. Yüce Yaratıcının bizlere sunmuş olduğu nimetleri bilinçsiz bir şekilde tüketmeye devam ettiğimizden dünyanın sonu tahmin edilen zamandan daha önce gelecektir. İnsanlar bilinçlenmediği takdirde geri dönüşü olmayan bu yok oluşunun etkileri daha fazla hissedilemeye başlanacak. Dünya çağımda bir uyanış çağrısı yayınlanmış olsa bile ekonomik gelirlerinin yüksek ve temininin kolay olmasından dolayı çoğu ülke yenilenemez enerji kaynaklarını terk etmemeye ve dünyaya zarar vermeye devam ediyor.

Paylaş

2 YORUMLAR

  1. Yenilenemez enerji kaynakları dünyanın sonunu getirecek. Dogalgaz, petrol gibi fosil yakıtlardan dolayı Suriye, Irak, Lübnan ve cok sayıda Ortadoğu ülkesi güclü devletlerin para kazanma hırsından dolayı işgal edildi. Insanların ozgürlüklerinin kısıtlanmasına neden olan bu enerji kaynakları yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı.

    • Maalesef ama söylediklerinizde çok haklısınız. İnsanların duyarsız olması, sadece para kazanma hırsıyla hareket etmesi dünyayı yok ediyor. Yenilenemez enerji kaynakları bazı ülkeler tarafından terk edilmeye başlandı. İleriki günlerde bu ülkelere yenilerinin eklenmesini temenni ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here