Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir? Avantajları Dezavantajları

Kullanıldıkları zaman kullanım öncesi hallerine dönemeyen enerji türlerine yenilenemez enerji denir. Yenilenemez enerji kaynakları dünden bu güne en çok kullanılan enerji kaynakları arasında yer aldığı için ülkesel anlamda ekonomik getirileri yüksektir. Dünya genelinde kullanılmakta olan yenilenemeyen enerji kaynaklarına baktığımızda çok farklı kaynaklarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden tüm bu enerji kaynaklarını mercek altına alacağız.

Dünya genelinde kullanılan her enerji türü aslında yenilenebilir enerji kaynakları sınıfında yer alır ancak bazı enerji türlerinin tekrardan eski formlarını almaları aşırı derecede uzun zaman gerektirir. Bu yüzden bu tür enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları deniliyor. Yan, aslında yenilenemeyen olarak nitelendirilen kaynaklar da belirli süre sonra eski hallerini alır ancak aşırı derecede uzun zaman gerektirmektedir. Kömür, petrol, doğalgaz ve bor gibi şeyler yenilenemez enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Bu enerji türleri hakkında sizlere makalemizin ilerleyen satırlarında özet halinde bilgiler vereceğiz.

Günümüzde kullanılan enerji kaynakları bir liste haline getirilecek olsa bu kullanılan enerjilerin %95’lik kısmını yenilenemez enerji kaynakları oluşturur. Bu kaynaklar tükenene kadar en çok kullanılan enerjiler arasında yer alacaktır. Maden bilimcileri yaptıkları araştırmalar sonucunda birçok yenilenemez enerji kaynağının sadece 60 yıl içerisinde tükeneceğini, bu yüzden yeni alternatif enerji kaynaklarına gereksinim olacağını belirtiyor. Yenilenemez enerjiler genelde fosil yakıtlar sınıfında olan enerjilerden oluşur ve tükenen enerjiler olarak nitelendirilir.

Yenilenemez enerji kaynakları dünyayı sera gazları nedeniyle aşırı derecede kirletmekte ve küresel ısınma etkilerinin artmasına neden olmaktadır. Verim düzeyi yüksek birçok yenilenebilir doğa dostu enerji kaynağı olsa da temin edilmesi kolay olduğundan dolayı ülkeler bu enerji kaynaklarını tercih etmeye devam ediyor. Dünyanın yaşanabilirlik düzeyinin insan yaşamına uygun olması için kesinlikle yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir. Eğer çevre kirliliğinin nedenleri incelenecek olursa bunun en büyük nedeninin ilgili kaynaklar olduğu görülecektir.

Yenilenemez enerji kaynakları nedir?

Dünden bu güne keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yenilenemez enerji kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar sınırlı rezervlere sahip olduğundan dolayı birçoğu tükenmekle yüzleşmeye başlamıştır. Her ne kadar dünya için gerekli olan enerjinin büyük bölümü bu kaynaklardan temin edilse de alternatiflerinin bulunması gerekmektedir.

Dünya üzerinde analiz yapıldığında bazı kaynakların diğerlerine oranla daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Şimdi sizlere maddeler halinde en çok kullanılan yenilenemez nitelikteki enerji kaynakları ve bu kaynakların özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Yenilenemez enerji kaynakları maddeler halinde

  • Doğalgaz
  • Petrol
  • Kömür
  • Bor
  • Nükleer

1- Yenilenemez enerji kaynağı doğalgaz

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Doğalgaz, özellikle ısınmak için kullanılan sistemlerdeki en önemli yakıtlardan birisidir. Isınma amacıyla kullanılan yakıtlar arasında %75’lik bir paya sahiptir. Bu da ısınma için ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir.

En önemli enerji kaynaklarından birisi olan doğalgaz kullanım açısından diğer enerji kaynaklarına oranı %25’tir. Tabi ki bu kaynaktan sadece ısınmak için yararlanılmamaktadır. Elektrik üretiminden tutun da motorlu taşıtların kullanımına kadar birçok alanda doğalgazdan yararlanılır.

Türkiye rezervleri doğalgaz ihtiyacımızı karşılamaya yetmez. Yeterli düzeyde doğalgaz rezervine sahip olmadığımızdan dolayı ihtiyaç duyulan kaynaklar komşu ülkelerden satın alınarak temin edilmektedir. Doğalgazı farklı kılan en önemli şey diğer fosil yakıtlara oranla en temiz kaynak olmasıdır.

2- Yenilenemez enerji kaynağı kömür

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Kömür, ağaç ve hayvan fosillerinin uzun yıllar boyunca toprak altında beklemesiyle oluşan taşlaşmış yapılardır. Rengi siyah olup yanıcı özelliği bulunur. Ülkemiz kömür rezervleri açısından zengin bir ülkedir.

Ülkemizde linyit kömürü en çok çıkarılan kömür türüdür. Çıkarılan linyit kömürünün büyük kısmı termik santrallerde elektrik elde etmek adına kullanılır. Diğer kömür kaynağımız Zonguldak, Ereğli ve Amasra dolaylarında çıkarılan taş kömürüdür. Bu kömürün enerji potansiyeli yüksek olduğu için demir çelik sanayisinde ham madde eritmek adına kullanılır.

Kömür madeni açısından zengin bir ülke olsak da çıkarılan kömür miktarı ülke ihtiyacını karşılayamıyor. Bu yüzden ihtiyacı karşılamak adına komşu ülkelerden yanma sonucu açığa çıkan enerjisi yüksek kömür türleri ithal ediliyor.

3- Yenilenemez enerji kaynağı petrol

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Petrol, dünya genelinde uğruna savaşlar yapılan enerji kaynağıdır. Ülkemiz petrol rezervi açısından fakirdir. Bu yüzden petrol ihtiyacımızın yaklaşık olarak %90’lık bölümü dış ülkelerden temin edilmektedir.

Ülkemizde çıkarılan petrolün ancak %10’luk kısmı ihtiyacımızı karşılar. Rezervlerin %98’lik kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Adıyaman ve Mardin etrafında çıkarılan petrolümüzün hepsi ve diğer devletlerden alınan petrolümüz, İzmir’deki Aliağa, Mersin’deki Ataş, İzmit’teki İpraş ve Batman rafinerilerinde kullanıma hazır hale getirilmektedir.

Petrol ülkelerin zenginliklerine zenginlik katan bir kaynaktır. Petrol çıkarılan ülkeleri inceleyecek olursanız büyük bölümünün ekonomik açıdan refaha ulaştıklarını görebilirsiniz. Ülkemizde yeni petrol kaynaklarını bulmak adına sondaj çalışmaları yapılsa da güçlü kaynaklara henüz ulaşılamamıştır.

4- Yenilenemez enerji kaynağı bor

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Bor madeni, adına çeşitli efsaneler türetilen madenlerden birisidir. Dünya geneline vurduğumuzda bor madeni rezervinin yaklaşık olarak %70’lik kısmı ülkemizde yer almaktadır. Kalan %30’lık kaynaksa Amerika Birleşik Devletlerinde yer alır.

Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa ülkemizde bor maden yataklarının olduğu yerlerdir. Bor aslında bir enerji kaynağı olmayıp hidrojen tutucudur. Bu da hidrojenle depolanan borun yüksek oranda enerji kapasitesine sahip olmasını sağlar.

Petrole olan bağımlılığı azaltmak için bor madeni kullanarak çalışan motorlar icat edildi ve bu motorlar taşıtlarda kullanılmaya başlandı. Henüz istenilen performans yakalanmamış olsa da ilerleyen yıllarda borla çalışan motorların petrolü tahtından edeceği düşünülmektedir.

5- Yenilenemez enerji kaynağı nükleer

Yenilenemez enerji kaynağı nükleer

Nükleer enerji, kurulan nükleer enerji santrallerinde elektrik elde etmek adına kullanılmaktadır. Nükleer enerji santrallerinin kurulumu bilgi birikimi gerektirdiği için ülkemiz gerekli altyapıya yeni ulaşmıştır. Hatta kurulumlar için nükleer enerji konusunda kendisini kanıtlamış olan Japonya ve Rusya gibi ülkelerden destek alınmaktadır.

Bir yenilenemez enerji kaynağı olan nükleer enerji yüksek verimliliğe sahiptir. Bu yüzden her ülkenin enerji yatırımı konusunda gözdesi olmuştur.

Birçok yönüyle avantajlı bir enerji kaynağı olsa da en tehlikeli enerji kaynaklarından birisidir. Nükleer reaktörlerden meydana gelebilecek sızıntı ya da patlama, ilgili bölgeyi yaşanmaz hale getirebilir. Bu yüzden kesinlikle ciddi güvenlik tedbirleri alınarak kullanılması gerekmektedir. Nükleer santraller nasıl çalışır sayfasından kurulan tesislerin işleyişi ile alakalı bilgi alabilirsiniz.

Yenilenemez enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları

Yenilenemez enerji kaynakları soluduğumuz havanın aşırı derecede kirlenmesine, dünyanın yaşanmaz bir hal almasına neden olmaktadır. Buna rağmen birçok ülke tarafından sıklıkla tüketildikleri için yenilenemez enerji kaynakları çıkarıldıkları ülkeye ciddi anlamda ekonomik gelir sağlamaktadır. Bu yenilenemez enerji kaynaklarının şüphesiz en büyük avantajı olarak görülebilir. Yenilenemez enerji kaynaklarının bir diğer avantajı temin edilmelerinin kolay olmasıdır. Bu enerji kaynaklarını elde etmek için yapılan ilk yatırımlar yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha düşüktür. Bu yüzden birçok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarından ziyade yenilenemez enerji kaynaklarının kullanmayı tercih ediyor.

Yenilenemez enerji kaynaklarının avantajlarına ve dezavantajlarına baktığımızda yenilenemez enerji kaynaklarının en büyük zararının sera etkisine neden olmaları olduğunu görmekteyiz. Sizlerin de bildiğiniz gibi sera etkisi nedeniyle küresel ısınma problemi ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki bu yok oluşa dur denilmeyecek olursa maalesef sadece yenilenemez enerji kaynakları nedeniyle yaşam alanımızı tamamen yok edebiliriz.

Uzmanlar insanlığın sonunun özellikle yenilenemez enerji kaynakları nedeniyle olacağını belirtiyor. Yenilenemez enerji kaynakları sahip oldukları ülkeye ciddi bir ekonomik gelir sağladığından dolayı kimi zaman savaşların çıkmasına dahi nedeni olabiliyor. Günümüzde özellikle Ortadoğu’da batılı ülkelerin vermiş olduğu mücadelenin tek nedeni bir fosil yakıt türü olan petroldür. Yani ekonomik getirisi yüksek olan bu enerji kaynakları daha şimdiden insan ölümlerine neden olmaya başladı.

İnsanoğlu kendi sonunu kendisi hazırlayan varlıklardan birisidir. Yüce Yaratıcının bizlere sunmuş olduğu nimetleri bilinçsiz bir şekilde tüketmeye devam ettiğimizden dünyanın sonu tahmin edilen zamandan daha önce gelecektir. İnsanlar bilinçlenmediği takdirde geri dönüşü olmayan bu yok oluşunun etkileri daha fazla hissedilemeye başlanacak. Dünya çapımda bir uyanış çağrısı yayınlanmış olsa bile ekonomik gelirlerinin yüksek ve temininin kolay olmasından dolayı çoğu ülke yenilenemez enerji kaynaklarını terk etmemeye ve dünyaya zarar vermeye devam ediyor.

Yorum yapın