Asit Yağmurları Nasıl Oluşur Çevreye Zararları Nelerdir?

Bir yağış türü olan asit yağmuru, fosil yakıtların yakılması sonucuyla atmosfere yayılan azot ve kükürt gazlarının yağmur bulutlarına karışması ve yağmur şeklinde yeryüzüne düşmesi sonucunda meydana gelmektedir. Asit yağmurlarının çevreye zararları her geçen artmaktadır. Özellikle dünya tümden endüstriye ağır verdiği için atmosfere yüksek oranda azot ve kükürt gibi gazlar yayılmaya başladı. Bu durum asit yağmuru gibi yağmur türlerinin oluşmasına neden oluyor.

Asit yağmuru nasıl oluşur?

Bu yağmur türü fosil yakıtların yakılması sonucuyla açığa çıkan kükürt ve azot gibi gazların etkisiyle oluşmaktadır. Meydana gelen yanma sonucunda oluşan bu zehirli gazlar oksijenle bir araya gelerek bulut oluşturmaktadır. Bu bulutların meydana gelen birleşimden sonra sülfürlük asit ve nitrik asit gibi asit türlerini meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Meydana gelen bu bulutlar eğer yeryüzüne yağış bırakırsa doğal olarak asit yağışı olacaktır. Bilim dünyasında yaşanan bu durum asit yağmurları olarak isimlendirilir. Asit yağmurları en çok bacalarına filtre takma zorunluluğu olmamasından dolayı Çin’de meydana geliyor. Dünyayı bir yok oluşa sürüklediği için asit yağmuru oluşumu engellenmeye çalışılmaktadır.

---Sponsorlu Bağlantılar---

Asit yağmurlarının zararları

• Asit yağmurları su kaynaklarının ciddi anlamda kirlenmesine ve bu su kaynaklarında yaşayan canlıların toplu halde ölmesine neden olmaktadır. Son yıllarda özellikle tatlı su alanlarında yaşanan toplu balık ölümlerinin nedenleri arasında asit yağmurları yer almaktadır.

• Önemli bir besin kaynağı olarak kabul edilen balıklar asit yağmurları ile vücutlarına yüksek oranda cıva almaktadır. Bu balıkların yakalanması ve insanlar tarafından tüketilmesi sonucu da insan vücudunda aşırı derecede cıva birikmektedir. Civanın kansere en çok neden olan maddelerden birisi olduğu da kanıtlanmıştır.

• Asit yağmurları neticesinde hava içerisinde çok sayıda zehirli madde karışmaktadır. Bu zehirli maddelerden en çok görüleni sülfattır. Solunum yollarına giren sülfat çeşitli solunum yolu hastalıklarının meydana gelmesine neden olmaktadır.

• Asit yağmurları toprak içerisinde yer alan minerallerin toprağın derinliklerine gitmesine neden olur. Derinlere giden minerallerden yararlanamayan bitkilerin de gelişimi olumsuz yönde etkilenir ve tarım alanında ciddi derecede verim düşüşleri yaşanır.

asit yağmurları

• Asit yağmurlarının aşındırıcı özelliği bulunmaktadır. Çevrede yer alan tarihi eserlerin, arabaların, ağaçların hatta evlerin aşınarak tahrip olmasına neden olur. Önlem alınmaması durumunda asit yağmuruna yakalanan insanlarda ciddi deri hastalıklarının görüleceği düşünülmektedir.

Asit yağmurlarının çevreye olumsuz etkilerinden korunmak için özellikle insanların fosil yakıt tüketiminden vazgeçmesi gerekiyor. Her ne kadar filtreleme yapılırsa yapılsın küçük gaz salınımları bile zaman içerisinde dünyanın yok olmasına neden olacaktır. Bu yüzden yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir. Bu hem bireysel bazda hem de ülkesel bazda değerlendirilecek olursa asit yağmurlarının engellenebileceği aşikardır. Ayrıca bu sayede küresel ısınmanın etkileri de büyük ölçüde yok olacaktır.

10 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)  


Bilim
Kategoriler
Sağlık
Bağlantılar