Saf Madde Nedir Özellikleri ve 10 Tane Örnek

Saf madde kısaca dünyada yalın halde bulunan maddelerdir. Dünya üzerinde kendiliğinden meydana gelmiş olan çok sayıda madde vardır. Bazı maddeler bir araya gelerek karışımları oluşturmuştur ancak tek başına olan çok sayıda madde türü de vardır. Bu maddelere saf madde denilmektedir.

Saf madde nedir? Aynı türden atomlardan ya da moleküllerden oluşan, kendine özgü ayırt edici hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri olan, herhangi bir ayrıştırma işlemine tabi tutulamayan maddelere bilim dünyasında “saf madde” denilmektedir. Saf maddelerin en önemli ayırt edici özellikleri arasında kendilerine has erime ve kaynama noktalarının olmasıdır.

Saf Maddeler Nelerdir ve Özellikleri

saf maddeler

Saf maddeler kolay bir şekilde incelenebilsin diye bilim insanları bu maddeleri iki başlık altında incelemeyi uygun görüştür. Yapılan tanımlamalara baktığımızda saf maddelerin elementler ve bileşikler şeklinde iki başlık altında ele alındığını görüyoruz.

Elementler

Saf maddelerin özellikleri gereğince elementler tek cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur. Tek tür atomlardan meydana geldiklerinden dolayı fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar. Bu maddeler saf madde olup homojen yapıya sahiptirler. Ayrıca elementlerin maddesel özellik olarak belirli erime, kaynama noktaları vardır. Ayrıca yoğunlukları da ayırt edici bir özellik olarak kabul edilir.

Elementlerin Özellikleri

 • Elementler homojen yapıya sahiptirler,
 • Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşurlar,
 • Birçoğunun erime ve kaynama noktaları sabittir,
 • Sabit olan yoğunluk değerleri vardır,
 • Tek tip atomlardan oluştukları için fiziksel ve kimyasal olarak ayrıştırılamazlar.

Bileşikler

Bileşikler, elementlerden farklı olarak kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler. Ayrıştırılabilmelerinin nedeni en az 2 atomun bir araya gelmesiyle oluşmuş olmalarıdır. Tüm saf maddelerde olduğu gibi belirli erime, kaynama noktaları vardır. Ayrıca kendilerine has yoğunluk değerleri bulunmaktadır. Kendilerine meydana getiren maddelerden farklı özellik göstermekle birlikte homojen yapıya sahiptirler.

Bileşiklerin Özellikleri

 • Moleküllerden meydana gelirler ve en küçük yapı taşları moleküllerdir,
 • Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılmaları mümkündür,
 • Homojen yapıya sahiptirler,
 • Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır,
 • Bileşiği meydana getiren elementlerin özellikleri kaybolur ve bu özellikler bileşikte gözlemlenmez,
 • Bileşiği meydana getiren elementlerin kütlesel açıdan sabit oranları bulunmaktadır.

10 Tane Saf Madde Örneği

 1. Su
 2. Oksijen
 3. Karbondioksit
 4. Atom
 5. Altın
 6. Bakır
 7. Demir
 8. Helyum
 9. Şeker
 10. Sodyum

Saf madde nedir ve saf maddelerin özellikleri nelerdir konusu 10 farklı saf madde örneği ele alınarak incelendi. Bilim insanları dünyada yer alan bu saf maddelerin dünyanın dengesini sağladığına inanmaktadır. Bunların yok olması bir nevi insanlığın yok olması anlamına gelmektedir.

Yorum yapın