Türk Destanları ve Dünya Destanları Arasındaki Farklar Benzerlikler

Türk destanları ile dünya destanları arasında tipik farklar olduğu gibi köklü benzerlikler de bulunmaktadır. Destanlar konusuna girmeden önce destan nedir sorusuna cevap vermek gerekmektedir. Kısaca destan hayali kahramanların ve unsurların yer aldığı, milletin hayatı içerisinde meydana gelmiş olan önemli olayların çeşitli süslemeler ile ele alındığı uzun manzum eserlerdir şeklinde bir tanımlama yapılabilir. Türk milleti denildiği zaman atalarımızın hayatını ciddi anlamda etkilemiş olan olaylar meydana geldiği için çok sayıda destanımızın olduğunu söyleyebiliriz. Destan kavramı dünya destanları ile de ilişkilendirildiği için sizlere Türk destanları ve dünya destanları arasındaki farklar benzerlikler hakkında bilgi vereceğiz.

Türk destanlarına bakıldığı zaman gerçekten de hayalcilik kısmının aşırı derecede gelişmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu destanlarda karamsarlıklara yer verilmeyip büyük bir coşku yer almaktadır. Şüphesiz bu Türk destanlarının en önemli özellikleri arasında yer alır. Bir kurdun koca bir Türk milletini koskoca bir dağın arasından kurtarması hayalciliğin gerçekten de gelişmiş olduğunu gösteriyor olsa da aslında hayal unsuru olarak kabul edilen bu tarz şeylerin gerçekçilik yönü de bulunmaktadır. Yani yaşanan olaylara masalsı bir hava getirilmiş ancak olayın özünden kesinlikle kopulmamıştır.

Türk destanları ile dünya destanları arasındaki benzerlikler

Tüm destan türlerinde destanın ortaya çıkmasına neden olan şey toplumu derinlemesine bir şekilde etkilemiş olan olaylardır. Yazılı metinler olmadıklarından dolayı sözlü bir şekilde gelecek nesillere aktarılmaktadırlar. Kimi zaman dramatik öğelere yer verilse de genel olarak destanlarda hayal gücünün derinliklerine ek olarak büyük bir coşku yer alır. Destanlar genel olarak kahramanlıkları anlatır ve olay genelde bir kişinin etrafında gerçekleşir. Destanlarda yer alan ve olayın etrafında geliştiği kişi milli karakterler ile özdeşleştirilir. Bu sayede destanlar bir millete has duruma gelmektedir.

Türk destanları ile dünya destanları arasındaki farklar

Tanrısal olarak destanları ele aldığımızda Türk destanlarında Tanrıya karşı büyük bir hürmetin olduğunu ve büyük bir sevgi ile bahsedildiğini görüyoruz. Dünya destanlarında ise bu durumun tam tersiz söz konusudur. Yaratıcı olarak kabul edilen tanrı dünya destanlarında kötü ve sarhoş olarak nitelendirilmektedir. Türk destanları ile dünya destanları arasındaki en önemli fark aslında tanrı anlayışıdır. Dünya destanlarında ele alınan savaşlarda herhangi bir gaye bulunmamaktadır ancak Türk destanlarında ele alınan savaşlar bir milleti bir bütün olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda Türk destanlarının milli bilinci uyandırma konusunda etkili olduğu söylenebilir.

Destanları destan yapan en önemli şey destanlarda yer alan karakterlerdir. Türk destanlarında yer alan karakterler kendisini düşünmeyip sadece milleti düşünün bir anlayışa sahiptir. Dünya destanlarında ise kahramanlar genel olarak bireysel üstünlükleri ile ön plana çıkar. Destanlar da kadın kavramı da önemlidir. Türk destanlarında kadınlar kahraman nitelikleri ile ön plana çıkar. Dünya destanlarında kadınlar genellikle olayın kötüye gitmesine neden olan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk destanları ile dünya destanları arasındaki farklar ve benzerlikler genel olarak bu şekildedir. Türk destanlarının her zaman olduğu gibi milleti bir araya toplamak adına daha etkili olduğu söylenebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here