Günümüzde sıklıkla kullanılan şekillendirme türlerinden birisi olan hidro şekillendirme genel olarak Tüp şeklindeki malzemelerin veya metal saçların akışkan bir ortamdan yararlanılarak kapalı bir kap içerisinde şekillendirilmesidir. Hidro şekillendirme 1800’lü yılların sonlarında ortaya çıkmış olsa da özellikle yaygın bir şekilde kullanılması ikinci dünya savaşından sonra olmuştur. Hidro şekillendirme ilk etapta ilgili şekillendirme yönteminin detaylı bir şekilde bilinmiyor olmasından dolayı popüler olmasa da özellikle günümüzde hidro şekillendirme ile alakalı yapılan ARGE çalışmaları meyvesini verdiğinden dolayı otomotiv sanayisinde çeşitli aksamların şekillendirilmesinde hidro şekillendirme yönteminden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Bu yüzden özellikle otomotiv sektöründe hidro şekillendirmenin aşırı derecede önemli olduğunu söylememiz mümkündür. Şekillendirmeyi daha da uç noktalara taşımak adına Rusya, Amerika ve Fransa gibi ülkeler bu şekillendirme yöntemi üzerinde ARGE çalışmaları yapmaya devam etmektedir. İlerleyen zaman içerisinde daha fazla yol kat ederek hidro şekillendirmenin daha birçok alanda kullanılması beklenenler arasında yer alıyor.

Özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektöründe dış kısımların şekillendirilmesinde saç metallerden yararlanılmaktadır. Bu sektörde yer alan saç metal malzemelerin kalıplama yöntemi ile şekillendirildiği bilinmektedir. Bu sektörde yer alan saç metal malzemeler aşırı derecede kompleks şekillere sahip olduğundan dolayı kalıpların üretilmesi aşırı derecede zor olduğu gibi ciddi bir ekonomik maliyet ortaya çıkmaktadır. Küçük parçaları şekillendirmek kolay olsa da özellikle otomotiv sektöründe yer alan saç metal parçalar aşırı derecede büyük olduğundan dolayı bu parçaları şekillendirmek adına kalıpların üretilmesi ve altyapı çalışmalarının yapılması ciddi derecede zaman kaybı ve ekonomik maliyet anlamına gelmektedir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz saç metal malzemelerin şekillendirilmesini kolay hale getirmek ve seri üretimi sağlamak adına özellikle hidro şekillendirme proseslerinden ciddi bir şekilde yararlanılmaktadır. Sizlerinde bildiğiniz gibi saç metal malzemeler klasik olarak iki kalıp arasına saç malzemelerin sıkıştırılması ile şekillendirilmektedir. Her iki kalıbın birbirine uyumlu bir şekilde çalışması gerektiğinden dolayı kalıpların üretilmesi aşırı derecede zordur ancak hidro şekillendirmede sadece bir adet kalıp kullanıldığından dolayı hidro şekillendirmenin klasik şekillendirme yöntemlerine oranla daha kolay olduğunu söylemek mümkündür. Hidro şekillendirmede saç metal malzemelerin üzerine gelen yükün her alanda eşit olmasını sağlanmakta ve bu sayede saç metal malzemeler şekillendirildikten sonra her bölgesindeki et kalınlıkları aynı olmaktadır. Bu da hidro şekillendirmenin üstünlükleri arasında sayılabilir.

Hidro şekillendirme yöntemi kullanılarak üretilmiş olan saç malzemelerin et kalınlıkları her bölgede aynı olduğundan dolayı bu yöntemle üretilmiş olan malzemelerin klasik yöntemle üretilmiş olan malzemelere oranla mukavemetleri daha yüksektir. Ayrıca sistemde sıvı kullanıldığından dolayı üretilen malzemelerin yüzey pürüzlülük oranı aşırı derecede düşüktür. Yani hidro şekillendirme yöntemi kullanılarak üretilen malzemelerin yüzey kalitesinin daha iyi olduğu söylenebilir. Her noktaya aynı kuvveti uyguladıklarından dolayı hidro şekillendirme yöntemi sayesinde daha az güç harcanır ve bu da bizlere ekonomik getiri olarak dönmektedir. Yani her ne kadar hidro şekillendirme yöntemini kullanmak için yapılan ilk yatırımlar yüksek olsa da zaman içerisinde bu yöntemin kullanılması sayesinde sistem kendisini apsorve etmektedir. İlk yatırım maliyetleri gözünüzü korkutmadığı müddetçe bu sistemi hayata geçirerek kısa süre içerisinde ciddi karlar etmeniz mümkündür.

Hidro şekillendirme yönteminde panç adı verilen hareketli kısım saç metal malzemeyi akışkana doğru iter ve yüksek basınca sahip olan akışkan da panç hareketine karşı direnç göstererek saç metal malzeme şekillendirilir. Akışkan basıncının kontrol edilmesi mümkün olduğundan dolayı hidro şekillendirme yönteminin gerçekleştirilmesi aşırı derecede kolay olarak görülmektedir.

Hidro şekillendirme yöntemini imalat sektöründe aktif etmek için yatırım maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bu şekillendirme yöntemi ülkemizde sadece bazı belirli kuruluşlarda yapılmaktadır. Basit parçaların üretilmesi için bu sistemlerin kurulması anlamsızdır. İmalat mühendisleri özellikle hidro şekillendirme yönteminin sadece aşırı derecede kompleks olan saç metal malzemelerin üretilmesinde kar sağlayacağını belirtmektedir. Hidro şekillendirme ile alakalı ince noktalar uzmanlar tarafından keşfedildikten sonra bu sistemin daha düşük maliyetler kurulması mümkün hale gelecektir. Bu durum hayata geçecek olursa eski saç metal şekillendirme yöntemlerinin hepsinin tarih olması beklenenler arasında yer alıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here