Su kirliliğinin nedenleri nelerdir

Su tüm canlı alemi için yaşam kaynağı olarak kabul edilir. Su kirliliği sinsi bir şekilde ilerleyerek dünyayı tehdit eden bir unsur haline geldiği için su kirliliği nedir konusu kesinlikle iyi bir şekilde bilinmelidir. Ayrıca bu kirlilikle mücadele edebilmek için su kirliliğinin nedenleri ve çözümleri derinlemesine bir şekilde araştırılmalıdır.

Su olmadan yaşam olmayacağı için canlılığın devamı adına suyun korunması gerekmektedir. Su kirliliği meydana gelecek olursa telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durum salgın hastalıkların artmasına neden olarak tüm insanlığı tehdit edecek boyutta sorunların oluşmasına neden olabilir. Tabi ki sadece suların temiz olması yetmez. Suların korunması için tüm çevre kirliliğinin nedenleri ortadan kaldırılmalıdır.

Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı sularının tamamını kapsayan bir durumdur. Su kirliliği denildiği zaman akla sadece içme su kaynakları gelmemelidir. Dünya büyük bir denge içerisinde olduğu için bir yerde meydana gelen su kirliliği diğer su kaynaklarında da kirliliğin meydana gelmesine neden olabilir.

Su Kirliliğinin Nedenleri

Su kirliliğinin nedenleri

Dünya insanlığın hizmeti için tertemiz bir şekilde yaratılmıştır. Bu güzelliğe riayet etmeyen insanoğlu zaman içerisinde dünyanın kirlenmesine neden olmuştur. Suyun hayatımızdaki önemi bilinse de duyarsız olunmaya devam edilmektedir. Bilinçsiz kullanım gibi nedenlerden dolayı su kirliliği hat safhaya ulaşmıştır. Tabi ki sadece bilinçsiz kullanım su kirliliğinin nedenleri arasında değildir. Daha birçok faktör dünya sularının kirlenmesine neden olmuştur. Problemin çözümüne ulaşmak için ilk olarak sorunun kaynağı tespit edilmelidir. Bu yüzden sizlere maddeler halinde su kirliliğinin nedenleri hakkında bilgiler verilecek.

Su kirliliğinin nedenleri

 • Su havzalarına gelişigüzel bir şekilde bırakılan hayvansal atıklar,
 • Aynı şekilde su havzalarına bırakılan kimyasal atıklar,
 • Toprakta meydana gelen erozyon sonucunda su havzalarının dolması,
 • Biyolojik atıkların imha edilmeden sulara akıtılması,
 • Atmosferin kirlenmesiyle birlikte asit yağmuru gibi zehirli yağışların meydana gelmesi,
 • Yerleşim alanlarının su kaynaklarına yakın konumlandırılması,
 • Zehirli sanayi atıklarının akarsulara gerekli filtre işlemleri yapılmadan bırakılması su kirliliğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Su kirliliği denildiği zaman hem yer üstünde yer alan su kaynakları hem de yer altı su kaynakları ele alınmalıdır. Her ne kadar birbirinden bağımsız gibi görünseler de her iki sur kirliliği de dünyayı tehdit etmektedir. Su kirliliği üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda yer altı sularının yeryüzündeki sulardan daha fazla kirli oldukları tespit edilmiştir. Özellikle toprağın emdiği zararlı kimyasallar yer altı sularına karışarak ciddi bir su kirliliğinin ortaya çıkmasına neden olur. Yer altı suları çıplak gözle gözlemlenemediğinden dolayı yer altı sularında meydana gelen kirlilikle mücadele etmek daha zordur.

Dünya üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda su kirliliğinin yoğun bir şekilde gözlemlendiği yerler tespit edilmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan su kaynakları aşırı derecede kirlidir. Bu durumun meydana gelmesine sanayileşmenin aşırı derecede olumsuz etkisi vardır. Endüstriyel sanayi atıklarının su kaynaklarına bırakılması, ilgili ülkelerdeki su kirliliğinin üst boyutlara ulaşmasına neden olmuştur.

Su Kirliliğinin Çeşitleri

Su kirliliğinin çeşitleri

Su kirliliğini daha detaylı bir şekilde inceleyebilmek için su kirliliği noktasal ve yayılı olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Her iki su kirliliği çeşidinin de ciddi derecede olumsuz etkileri vardır.

1- Noktasal Kirlilik

Su kaynağının belirli bir noktadan bırakılan atıklar sonucunda kirlenmesi, noktasal su kirliliği olarak nitelendirilmektedir. Özellikle belirli bir noktadan bırakılan fabrika atıkları, su kaynaklarında noktasal kirliliğin meydana gelmesine neden olur. Ayrıca şehir kanalizasyonlarının denizlere belirli bir noktadan bırakılması, denizlerde noktasal kirliliğin meydana gelmesine sebep olur.

2- Yayılı Kirlilik

Su kaynağının birden fazla kirletici kaynak tarafından kirlenmesi durumuna yayılı su kirliliği denilmektedir. Kanalizasyon atıklarının belirli bir noktada yüksek oranda birikmesi, sel sularıyla birlikte su kaynaklarına yüksek oranda kirletici madde dolması ve tarım ilaçlarının topraktan sızarak yer altı sularına karışması yayılı su kirliliğine örnek olarak gösterilebilir.

Su Kirliliğinin Tehlikeli Sonuçları

İçme su kaynaklarının günümüzde yeterli oranda var olmasından dolayı su kirliliğinin sonuçları büyük bir kesim tarafından önemsenmiyor olsa da ilerleyen yıllarda su kirliliğinin sonuçları dünyayı tehdit eden boyutlara ulaşacaktır. Bu yüzden aşağıda yer alan sonuçlar etkilerini daha fazla göstermeden önce kesinlikle yeterli düzeyde önlem alınmalıdır.

Su kirliliğinin sonuçları maddeler halinde

 • Mikroplar kirli sularda daha hızlı ürerler ve bu durum da salgın hastalıkların artmasına neden olur,
 • Botanik yaşamının gelişimini engeller. Etkilerden dolayı ormanlar ve tüm bitki örtüsü yeterli oranda gelişme gösteremez,
 • Ormanlar gelişemediğinden dolayı hayvanların doğal yaşam alanları gelişme gösteremez,
 • Su kirliliğinden dolayı en sağlıksız yaşam alanları çok sayıda insanın yer almasından ötürü şehirler haline gelir,
 • Tarım ürünleri verimli bir şekilde gelişemez hatta yeterli önlemler alınmazsa birçok tarım ürününün nesli tükenir,
 • Ölümcül hastalıklar ortaya çıkar ve insan yaşamı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Su dünyanın ve tüm canlıların en önemli yaşam kaynağıdır. Bu yüzden su kirliğinin neden olacağı sonuçlar iyi bir şekilde bilinerek gerekli önlemler alınmalıdır. Bu konunun kesinlikle ayrı bir başlık altında ele alınması gerekli olduğu için su kirliliğinin çevreye etkileri makalesini okumanızı tavsiye ediyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here