eski çağlarda bilim nasıldı

Medeniyetler ortaya çıktıktan sonra gereksinimleri karşılamak için çeşitli araştırmalar yapmaya gereksinim doğmuş ve bu durum da bilimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilimin insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülse de insanların bilim ile yakın tarihlerde ilgilenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden eski çağlarda bilim nasıldı konusu gerçek anlamda merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Eski çağlarda medeniyetler birbirinden bağımsız bir şekilde yaşadıkları için sizlere belli başlı medeniyetlerin bilim üzerinde olan çalışmaları hakkında bilgi vereceğiz.

Mısır: Bilim konusunda etkili çalışmalara imza atan eski Mısır medeniyeti, kullanmış oldukları hiyeroglif yazı ile ön plana çıkmaktadır. Eski Mısır medeniyetinde en çok astronomi, matematik ve tıp bilimleriyle ilgilenilmiştir. Özellikle hiyeroglif yazı sayesinde rakamları sembolize etmeyi başaran Mısırlılar bu sayede çeşitli matematiksel işlemler yapabilmiştir. Mısırlılar geometri alanında da çalışmalar yapmaktaydı. Özellikle alan ve hacim konusundaki ilk çalışmaların kendileri tarafından yapıldığı düşünülüyor. Özellikle Mısırlılar tarafından yapılan piramitler gerçekten de geometri alanında ciddi anlamda ilerlemiş olduklarının bir göstergesidir. Günü 24 saate bölmeyi başaran Mısırlılar ayrıca bir yılın 365 gün olduğunu tespit etmiştir. Bu yüzden bilim dünyasına katkıları bir hayli fazladır.

Çin: Bu medeniyet özellikle teknik konularda bilimsel çalışmalar yapmıştır. Günümüzde her ne kadar basit olarak görünse de matbaa ve barut Çinliler tarafından icat edilmiş olan teknolojilerdir. Abaküs gibi matematiksel bir aracı bulmaları matematik alanında da ciddi çalışmalar yaptıklarını göstermektedir. Her eski medeniyette olduğu gibi Çinliler astronomi ile ilgilenmiştir. Kuyruklu yıldız ve Kutup yıldızı Çinliler tarafından tanımlanmış olan yıldızlardır. Tıp alanında da çalışmalar yapan Çinliler etkili bir sağlık müdahalesi olan akupunkturu bulup geliştirmiş olan medeniyettir. Çinliler tarafından yapılan birçok bilimsel çalışma günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor. Yaptığı çalışmaları incelediğimizde Çinlilerin dünyaya yön veren kişiler olduklarını düşünüyoruz.

Hindistan: Dünyanın nüfus bakımından en büyük ülkelerinden birisi olan Hindistan eski çağlarda bilim nasıldı denildiğinde üzerinde durulması gerekilen bir medeniyettir. Bu medeniyet matematik alanındaki yapmış oldukları çalışmalar ile tanınmaktadır. Kullanmış oldukları ilk sayı sistemine baktığımızda onluk sayı sistemiyle karşılaşmaktayız. Sıfırın tarihçesi incelenecek olursa sıfırı ilk kullanan medeniyetin Hindistanlılar olduğu görülmektedir. Bu sayede matematiğin gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Trigonometri alanındaki çalışmaları sayesinde sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını geliştirdiler.

Orta Asya: Bilimin en eski medeniyetleri Orta Asya’da yaşam sürmüş olan kişilerden oluşmaktadır. Yapılan arkeolojik kazıklar da bunu kanıtlar niteliktedir. Bulunan çakmak taşları, demirden yapılan eşyalar bilim ile çok erken dönemde karşılaştıklarını gösteriyor. Özellikle demiri eritip kullanma konusunda geliştirmiş oldukları teknolojiler yaşam sürdükleri dönemde birçok medeniyetten daha üstün olmalarını sağlamıştır. Metallerle bileşik oluşturan ilk medeniyet Orta Asya medeniyetleridir.

Eski çağlarda bilim nasıldı denildiği zaman daha fazla gerilere gidilememektedir. Yazı geç kullanılmaya başlandığından dolayı en eski bilimsel verilere sadece yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ulaşılıyor. Çok eski dönemlerde insanların bilime gereksinim duymadan doğa ile iç içe yaşadığı düşünülüyor ancak ilerleyen zaman içerisinde dünya üzerindeki insan nüfusu artış gösterip gereksinimler artınca bilime olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu sayede eski çağlarda bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar günümüz teknolojisinin temellerini oluşturan faktörlerden birisidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here